EN | DE | LAT

Farářská volba v Havlíčkově Brodě

Farářská volba v Havlíčkově Brodě

Starokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vyhlašuje dle § 32 Ústavy starokatolické církve volby faráře/farářky.

Farní shromáždění Starokatolické farnosti v Havlíčkově Brodě vyhlašuje volbu faráře/farářky s místem působení Starokatolická farnost v Havlíčkově Brodě. Farnost zároveň požádala o ustanovení administrátorky farnosti, kterou se do volby stane Mgr. Noemi Kosourová.

Volba proběhne dne 17.03.2024 v Havlíčkově Brodě. Uchazeči o zvolení farářem/farářkou musí podle § 33 Ústavy Starokatolické církve v ČR splňovat podmínky volitelnosti: předpokladem volitelnosti je příslušnost kandidáta ke společenství kněží starokatolické církve, osvědčení v pastoraci, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, věk nižší než 65 let (emeritní věk) a získání potvrzení o volitelnosti, které vydá synodní rada.


Uchazeči o zvolení si vyžádají potvrzení o volitelnosti, které vydává synodní rada, prostřednictvím biskupa ([obfuscate_1_|92|100|111|98|109|111|46|106|92|112|96|104|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117]). Kontakt pro zasílání přihlášek: prostřednictvím biskupa ([obfuscate_1_|92|100|111|98|109|111|46|106|92|112|96|104|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117]) a v kopii dosavadní administrátor farnosti Václav Pavlosek ([obfuscate_1_|112|92|95|99|89|117|46|106|92|112|103|107|106|93|106|64|109|111|91|109|107|98|89|115|111|102|100|93|100|42|90|114]) a presbyterka tamější farnosti a budoucí administrátorka farnosti ad interim Mgr. Noemi Kosourová ([obfuscate_1_|104|106|97|100|97|45|107|105|110|105|112|110|102|110|96|64|109|111|91|109|107|98|89|115|111|102|100|93|100|42|90|114]).

5. prosince 2023, Petr Jan Vinš