EN | DE | LAT

Farní pouť na Křemešníku u Pelhřimova

Farní pouť na Křemešníku u Pelhřimova

Dne 2. dubna 2011 uspořádala naše táborská farnost pouť na Křemešník u Pelhřimova. K akci se připojili i soběslavští a pelhřimovští starokatolíci. Celkem nás bylo kolem 30.

Začali jsme u poutního kostela
Nejsvětější Trojice, kde byl podán výklad o historii poutí. Následovala křížová cesta, začínající u kaple sv. Jana
Křtitele dole pod Křemešníkem, prokládaná písněmi. Jednotlivá zamyšlení četli duchovní Alois Sassmann (Tábor), Jakub
Smrčka (Tábor) a Aleš Svoboda (Soběslav).  Poté nám křemešnický kostelník, p. Hána, vyprávěl podrobně dějiny poutního
areálu a otevřel nám kostel. Zazpívali jsme litanie k Nejsvětější Trojici a přijali Boží požehnání. Někteří pak
vystoupali na novou rozhlednu "Pípalku", odkud je nádherný výhled po celé Vysočině. Kluci-ministranti z táborské
farnosti pak vyzkoušeli lanovou dráhu. Děkujeme Pánu Bohu za krásný den!