EN | DE | LAT

Farnost Jihlava - oznámení - 18.8.2013

O 20. neděli v mezidobí dne 18.8.2013 nebude v Jihlavě  v kostele
Povýšení sv. Kříže pravidelná  nedělní eucharistie. Důvodem je konání  nedělní bohoslužby pro děti v přírodě. Tato
bohoslužba proběhne v lesnické oboře Jabloňov (Velké Meziříčí) v 10:45 hodin a zároveň svoláváme farní shromáždění, kde
zvolíme svého zástupce na letošní synodu a projednáme otázky, které se týkají života naší farnosti a celé církve. Při
bohoslužbě budeme  společně prosit o požehnání Boží do nového školního roku 2013/2014 pro žáky, studenty a pedagogy.