EN | DE | LAT

Jáhenské svěcení Kamila Kozelského a Petra Krohe v katedrále

Jáhenské svěcení Kamila Kozelského a Petra Krohe v katedrále

img_3035V sobotu 17. června 2017 byli v pražské katedrále sv. Vavřince za účasti věřících a duchovních z celé republiky biskupem Pavlem na jáhny vysvěceni Kamil Kozelský (* 1977) z Českého Těšína a Petr Krohe (*
1965) z Prahy. 

Bc. Kamil Kozelský se narodil se 3. ledna 1977 v Ostravě. Vyrůstal v rodině, ve které
se o náboženství nemluvilo. Bohem byl osloven již v dětství silným zážitkem, který ho následně vedl k mnohaletému
hledání. Během tohoto hledání se obeznámil s různými náboženskými systémy, aby se nakonec v dospělosti nechal pokřtít a v roce 2011 nalezl svůj duchovní domov ve Starokatolické církvi. V roce 2016 absolvoval bakalářský studijní program
„Teologické nauky“ na Katolické teologické fakultě UK. Tam také pokračuje navazujícím studiem. V civilním životě
pracuje jako obchodní a projektový manažer v oblasti průmyslové automatizace a robotiky. Je ženatý a má tři děti. Patří
k filiální obci Český Těšín. Mimo jiné se podílí na již tradiční letní akci „Týden duchovní obnovy“, kde má na starost
dětský program. Externě také již několik let spolupracuje s Katecheticko-pedagogickým centrem Ostravsko-Opavské diecéze
ŘKC, jako lektor v rámci projektu „Vstupy do škol“.

PhDr. Ing. Petr Krohe se narodil 24. května 1965 v Opavě.
V 80. letech vystudoval Fakultu architektury a stavebnictví v Brně se specializací na dopravní stavby, současně
studoval neveřejné studium teologie pod vedením. J Zvěřiny a O. Mádra. Po studiích pracoval jako statik. Od roku 1990
vyučoval náboženství na základních školách a gymnáziích. Rovněž vystudoval magisterské studium na CMTF Olomouc. Od roku
1996 pracuje jako vysokoškolský pedagog na Slezské univerzitě, později na teologické fakultě UP Olomouc a následně na
Pedagogické fakultě MU Brno. Zaměřuje se na oblast sociologických výzkumů, komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů.
Rovněž pracoval jako lektor a konzultant pro přední české společnosti. Dále absolvoval postgraduální studium
psychosociálních věd HTF UK Praha a doktorát obdržel na filosofické fakultě UK Praha. Má výcviky z logoterapie a muzikoterapie. Je autorem řady odborných textů, skript a výzkumů včetně mezinárodních projektů. V současnosti pracuje
jako nemocniční kaplan ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Zajímá se o církevní hudbu, léčení bylinami a krajinářskou fotografii. Je členem stolní společnosti a rád kouří dýmku. Ve svém životě preferuje františkánskou
spiritualitu.

Fotogalerie je k nalezení
zde.