EN | DE | LAT

Jak jsme slavili Květnou neděli

Jak jsme slavili Květnou neděli

Včera vyrazil náš biskup na další vizitaci a tentokrát jeho kroky, no dobře - spíše stopy pneumatik, směřovaly do
Jihlavy. Měl tak možnost sloužit poprvé v kostele Povýšení sv. Kříže po rekonstrukci. Jak kostel vypadá a jak
bohoslužba probíhala, si můžete prohlédnou zde.

V Praze sice nic nově zrekonstruováno nemáme, ale to nám
nezabránilo slavit Květnou neděli též v plné kráse. Naše odhodlání podpořilo i slunce, které se na nás usmálo v tuto
chladnou neděli. Jak hezky nám to šlo si můžete prohlédnout pro změnu zde.