EN | DE | LAT

Jedno procento pro církev

Jedno procento pro církev

Starokatolická církev prosí své členy o pravidelný měsíční círekvní příspěvek. Synoda jeho doporučenou výši stanovila na 1 % čisté mzdy.

 

Začátek nového roku je dobou dobrých předsevzetí. Jedním z nich může být i to, že začnete pravidelně finančně podporovat svou církev.
Starokatolická církev má dva zdroje financování - jedním jsou její investice z restituovaného majetku, tím druhým jsou příspěvky věřících.

Na finanční obětavosti věřících je církev životně závislá!

Přestože investice pomáhají pokrýt část rozpočtu, nebudou ho nikdy schopny pokrýt celý a zajistit dlouhodobě udržitelné fungování církve. Naopak, nejpozději v roce 2030, kdy zcela přestane státní příspěvek na provoz církví bude závislost na ochotě věřících spolupodílet se na nákladech církve naprosto zásadní. Začít je proto třeba už teď!

Zhruba 60 % celého rozpočtu církve tvoří osobní náklady - tedy především platy duchovních. Většina našich duchovních pobírá jen relativně nízkou odměnu a vedle duchovenské činnosti má ještě civilní zaměstnání. I tak je ale tato část rozpočtu největším výdajem církve a to výdajem, který každý rok narůstá. Vaše církevní příspěvky tedy přímo podporují to, že ve vaší farnosti může být duchovní, který za svou službu dostává zaplaceno!

Synoda Starokatolické církve v ČR v roce 2019 uložila věřícím placení církevního příspěvku, ideálně měsíčním trvalým příkazem. Jeho doporučená výše je minimálně 1 % z čisté mzdy.

Příklad kalkulace měsíčního církevního příspěvku pro mediánovou mzdu:

hrubá mzda.................... 36 816 Kč

čistá mzda...................... 29 580 Kč

církevní příspěvek................ 296 Kč

Závazek 1 % je doporučený jako minimum, které by měli ideálně plnit všichni věřící. Reálná výše církevního příspěvku se pohybuje v praxi nejčastěji mezi 200 a 1000 Kč podle osobního rozhodnutí a také podle ekonomických možností každého člověka.

Církevní příspěvek se platí na účet farnosti. Farnost si z něho část ponechává a část posílá církvi do mzdového fondu, který je určený na platy duchovních. Do mzdového fondu se aktuálně odvádí 50 % vybraného církevního příspěvku a zbytek zůstává farnosti na pokrytí provozních nákladů. Placením církevního příspěvku tedy podporujete zároveň plat duchovního, který vyplácí církev, tak provoz ve svém kostele, který financuje farnost.

Věřící, kteří nejsou členy žádné farnosti a žijí například v diaspoře, platí církevní příspěvek přímo na účet církve.

Účty pro placení církevního příspěvku najdete na této webové stránce:

 

DĚKUJEME ZA VAŠI OBĚTAVOST!

 

 

 

 

 

  

13. ledna 2024, Petr Jan Vinš