EN | DE | LAT

Kněžské svěcení Pavla Hynka a Petra Krohe (1. 9. 2018)

Kněžské svěcení Pavla Hynka a Petra Krohe (1. 9. 2018)

Pozvánka: Kněžské
svěcení jáhnů Pavla Hynka a Petra Krohe, Starokatolická katedrála sv. Vavřince v Praze na Petříně, 1. 9. 2018.

Milí přátelé, sestry a bratři,

v sobotu 1. září 2018 při slavení
eucharistie od 11.00 h přijmou z rukou biskupa Pavla B. Stránského kněžské svěcení naši dva jáhni a zároveň nemocniční kaplani Mgr. Pavel Hynek, jáhen pražské farnosti
sv. Máří Magdalény a nemocniční
kaplan Psychiatrické nemocnice Praha-Bohnice a PhDr. Ing. Petr Krohe, jáhen ustanovený za administrátora in spiritualibus v Rotundě Nalezení svatého Kříže v Praze a nemocniční kaplan Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Po liturgii bude připraveno pro přítomné občerstvení
formou švédských stolů a všichni budeme mít možnost pogratulovat novým kněžím a spolu pobýt a pozdravit se a povzbudit
ve víře. Liturgie bude v katedrále sv. Vavřince na Petříně.

Všichni jsou srdečně zváni!