EN | DE | LAT

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference 2022

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference 2022

Mezinárodní starokatolická biskupská konference jednala v německém Bonnu. Zde jsou její závěry.

 

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference
Bonn, Německo 2022


1) Stanovisko ke Společnému prohlášení o nauce o ospravedlnění
Na setkání v Bonnu (20.-24. června 2022) jsme se zabývali Společným prohlášením o nauce o ospravedlnění Světové luterské federace a Římskokatolické církve z roku 1999, které bylo rozšířeno o Prohlášení konference na Notre Dame z roku 2019.

S radostí vítáme tyto ekumenické milníky, díky nimž byla překonána vzájemná odsouzení proti učení i proti osobám, ke kterým došlo v západní církvi 16. století. Uznáváme, že tentýž upřímný záměr vyjádřit otázky učení o milosti může být soteriologicky rozvinut rozdílnými způsoby, které proto nemohou mít církev rozdělující závažnost.
Budeme se zasazovat o to, aby tento přístup nesl plody i v dalších oblastech ekumenické práce, zejména v našich vlastních ekumenických dialozích.

Rádi bychom poděkovali profesoru Dr. Michaelu Seewaldovi a profesoru Dr. Andreasi Krebsovi za jejich cenné příspěvky k našim úvahám.


2) Křesťanské manželství


Abychom se společně zamysleli nad otázkou křesťanského manželstvím v různých sociálních situacích, v kterých se naše členské církve nachází, vyslechli jsme si prezentace a vyměnili si názory. Hosty setkání byli dr. Malcolm Brown z anglikánské strany a dr. Konstantinos Vliagkoftis z pravoslavné strany. Na základě těchto úvah jsme definovali stavební kameny pro společný pastýřský list.


 

3) Znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv na Filipínách.

Vyjadřujeme znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv na Filipínách. První biskupka Filipínské nezávislé církve (IFI) Emelyn Gasco-Dacuycuy a tři duchovní z její diecéze patří mezi nejnovější oběti tzv. „RED TAGGING“ (účelové obvinění politických oponentů z příslušnosti k marxistickým guerillám, pozn. překl.), stejně jako nespravedlivě vězněný laik Aldeem Yanez. Pamatujeme na ně v modlitbách a podporujeme naše sestry a bratry v jejich úsilí o spravedlnost a mír.


4) Radost z živého setkání a z nových účastníků


Poprvé od roku 2019 se Mezinárodní starokatolická biskupská konference mohla sejít naživo bez omezením kvůli pandemii koronaviru. Jako nové zástupce církví ve společenství jsme přivítali biskupa Martina Linda ze Švédské církve, biskupa Marka Edingtona z Konvokace episkopálních církví v Evropě a biskupa Antonia Ablona z Filipínské nezávislé církve.


První část setkání byla jako obvykle společně s anglikánskými biskupy v Evropě. Zaměřili jsme se na sdílení informací o dopadu koronavirové pandemie a války na Ukrajině. Podporujeme prohlášení Ústředního výboru Světové rady církví ke konfliktu na Ukrajině:

 https://www.oikoumene.org/de/news/wcc-central-committee-statement-on-war-inukraine-war-with-the-killing-and-all-the-other-miserable-consequences-it-entails-isincompatible-with-gods-very-nature


5) Výhledy do budoucna


5.1 Nadcházející Mezinárodní starokatolický kongres se bude konat v Bonnu od 1. do 4. září 2022. Všichni jsou na něj zváni (www.iak2022.de).


5.2 Lambethské konference v Canterbury v červenci 2022 se zúčastní arcibiskup Bernd Wallet jako předseda Utrechtské unie a biskup Harald Rein jako její tajemník.


5.3 Pod heslem „Kristova láska pohne světem, smiřuje ho a sjednocuje“ se na přelomu srpna a září 2022 sejdou v Karlsruhe delegáti 349 členských církví z celého světa na shromáždění Světové rady církví. Starokatolická církevní rodina zde bude zastoupena 5 delegáty s hlasovacím právem a 2 zástupci bez hlasovacího práva.


6) Příští zasedání


Příští řádné zasedání Mezinárodní starokatolické biskupské konference se bude konat ve Vídni od 23. do 28. června 2023.


Utrecht a Bern,


24. června 2022


Foto zleva: biskup Robert Innes, biskup Antonio Ablon, biskup Dirk Jan Schoon, biskup Mark Eddington, arcibiskup Bernd Wallet, biskup Harald Rein, biskup Heinz Lederleitner, biskup Martin Lind, biskup Mike Klusmeyer. (Biskupové Pavel Stránský a Wiktor Wysoczański se účastnili online, biskup Matthias Ring byl omluven pro nemoc)

 

30. června 2022, Petr Jan Vinš