EN | DE | LAT

Komuniké z 18. zasedání synodní rady

Komuniké z 18. zasedání synodní rady

02.02.2021 proběhlo prostřednictvím videokonference jednání synodní rady (18. zasedání).

 

Synodní rada

 

●      schválila pokračování II. etapy obměny oken na památkově chráněné šumperské faře

●      vydala potvrzení o volitelnosti farářem Petru Krohe

●      vzala na vědomí informaci o získání licence k užití Českého ekumenického překladu pro připravovaný starokatolický lekcionář

●      vzala na vědomí výpověď od neziskové organizace, která využívala budovu fary v Desné, neboť se lokalita ukázala jako nevhodná pro danou činnost

●      projednala situaci kolem zvoničky v Jamarticích a pověřila biskupa, aby oslovil obec k jednání o převedení do majetku obce

●      se seznámila s výročními zprávami komisí

●      se seznámila s výsledky ročního hlášení starokatolických farností a uložila biskupovi, aby zjistil počty členů farních shromáždění v jednotlivých farnostech

●      vzala na vědomí úmrtí biskupa Hanse Gernyho (em. švýcarský biskup) a arcibiskupa a patriarchy Augustina Bačinského (biskup odloučené Slovenské starokatolické církve, která stojí mimo Utrechtskou unii)

●      se vyslovila pro další pokračování církevního časopisu Communio i v dalším ročníku a byla pro prodloužení smlouvy pro PR církve a správu fb a webu

●      vzala na vědomí připravovanou pouť po starokatolických památkách na Moravě – organizuje českotěšínská farnost a Kamil Kozelský sdělí případné podrobnosti

 

Další jednání synodní rady svoláno na 30.03.2021.

 

Pavel B. Stránský
biskup