EN | DE | LAT

Komuniké z 20. zasedání synodní rady

Komuniké z 20. zasedání synodní rady

V úterý 25.05.2021 proběhlo prostřednictvím videokonference 20. zasedání synodní rady.

Synodní rada:
 
● jednala o dalším systému správy nemovitostí církve a zadala sekretariátu biskupa zpracování nabídky na komerční bázi k dalšímu posouzení
 
● vzala na vědomí propuštění na vlastní žádost z duchovní služby u Mgr. et Mgr. Pavla Vichlendy, farnost Brno, ke dni 07.04.2021
 
● vzala na vědomí rezignaci Mgr. Martina Kováče, PhD. na členství v teologické a pastorační komisi k 18.05.2021
 
● rozhodla o odměnách pro pracovníky církve za I. pololetí roku 2021
 
● schválila příspěvek Kč 80.000,- na opravu varhan v Desné
 
● schválila navýšení příspěvku na výrobu zvonu pro táborský kostel sv. Filipa a Jakuba o 40.000,- Kč
 
● vzala na vědomí informaci o soudním řízení ve věci JUDr. Matoušek vers. církev – řízení zastaveno
 
● vzala na vědomí, že na 03.06.2021 je nařízeno jednání u Krajského soudu v Praze ve věci žaloby církve – bezdůvodné obohacení
 
● vzala na vědomí informaci ThDr. Petra Jana Vinše o kurzu pro akolyty
 
● vzala na vědomí výsledek volby ve Starokatolické farnosti v Praze a potvrzení volby biskupem a jmenování PhDr. Ing. Petra Krohe farářem
 
● vzala na vědomí informaci připravovaném příchodu nového anglikánského kaplana do Brna
 
● zabývala se datem příští 51. synody – rozhodnuto, že synoda bude v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem ve dnech 13.–15.10.2022
 
● vzala na vědomí datum setkání presbyteria + synodní rady + předsedů synodních komisí – 23.–25.09.2021 v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem
 
● rozhodla, že v souvislosti se správou finančních prostředků budou synodní radou poptány nové investiční příležitosti.