EN | DE | LAT

Kontakty a bohoslužby

Starokatolická farnost v Praze - Máří Magdaléna

Starokatolická kaple sv. Máří Magdaleny u Čechova Mostu (Foto: Pavel Liprt)

Nábřeží Edvarda Beneše 110 00 Praha 1 - Malá Strana

Marek Bendy Růžička - farář
tel: +420 603 841 715
email: [obfuscate_1_|92|96|106|91|113|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]
fb: www.facebook.com/kaplemagdalena
web: www.mari-praha.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 264230467/0600

Bohoslužby: každou neděli od  10.00 Eucharistická slavnost

Ostatní duchovní
Mgr. Pavel Hynek - kněz
Ing. et Mgr. Darina Bártová, PhD. - presbyterka
ThDr. Petr Miencil - jáhen
Doc. ThDr. Odilo Ivan Štampach - důchodce