EN | DE | LAT

Kontakty a bohoslužby

Farnost u sv. Máří Magdalény

Duchovní služba:
Nábřeží Edvarda Beneše
110 00 Praha 1 - Malá Strana
email: [obfuscate_1_|92|96|106|91|113|63|97|110|103|91|110|42|90|114]
fb: www.facebook.com/kaplemagdalena
web: www.mari-praha.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 1020065041/6100

Bohoslužba:
Neděle 10.00 eucharistická slavnost

Mgr. Marek Bendy Růžička - farář
Mgr. Pavel Hynek - kněz, nemocniční kaplan
ThDr. Petr Miencil - jáhen
Prof. ThDr. David R. Holeton, Ph. D. - emeritní duchovní správce

Zpráva: