EN | DE | LAT

Kontakty a bohoslužby

Farnost Šumperk

Duchovní služba:


Bohoslužby:
Čtvrtek - 17:00 (v letním čase 18:00)
Pátek - 17:00 -
otevřené modlitební společenství
Neděle - 9:30

Mgr. Pavel Cepek - farář

ThLic. Cezary A. Mizia, Dr. - kooperátor pro Český Těšín

Zprávy: