EN | DE | LAT

Kontakty, bohoslužby, informace

Farnost Jablonec nad Nisou

Duchovní služba:
Kostel Povýšení sv. Kříže
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N
Tel: (+420) 731 260 051
e-mail: [obfuscate_1_|101|106|104|88|91|121|101|101|59|109|96|118|101|89|108|46|93|117]

Webové stránky farnosti Jablonec nad Nisou: http://www.starokatolici-jablonec.cz/

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 19 55 58 011/0300

Bohoslužby:
Čtvrtek - 17:00 - eucharistie kolem stolu ve vytápěném suterénu kostela
Neděle - 10:00 - eucharistie od velikonoc do listopadu v lodi kostela, jinak ve vytápěném suterénu

Pravidelná činnost :

Sociálně pastorační centrum Communio Jablonec zajišťuje:

  • úterý 9.00 - 16.00, čtvrtek 10.00 - 18.00 - křesťansko-psychologickou poradnu (krizová intervence, doprovázení, konzultace, poradenství)
  • úterý 16.30 - 19.00 - volnočasovou artedílnu: (malování, práce s hlínou, koláže apod.
  • neděle 11.30 - 14.00 - klub (vzájemné setkávání a otevřené hovory, katecheze a biblické hodiny)

ThDr. Karel Koláček - farář

Zprávy: