EN | DE | LAT

Kurz nemocničních kaplanů na ETF UK

Kurz nemocničních kaplanů na ETF UK

Evangelická teologická fakulta UK v Praze otevírá další běh kurzu nemocničních kaplanů. Zde najdete bližší informace.

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá další běh kurzu nemocničních kaplanů.

Cílem kurzu je získání odborných znalostí i dovedností z oblasti speciální pastorace, nezbytných pro výkon povolání nemocničních kaplanů. Součástí je jak teoretická příprava v oblasti pastorální a ekumenické teologie, speciálních otázek právních, etických či zdravotnických, tak nácvik v oblasti krizové komunikace i organizace a řízení v rámci multidisciplinárních týmů. Praktická část se uskutečňuje ve vybraných nemocnicích pod vedením zkušených kaplanů.

Kurz je určen jak těm, kdo již poskytují pastorační péči ve zdravotnických zařízeních, tak i dalším zájemcům, kteří absolvovali magisterské, případně bakalářské studium teologie.

Pro zájemce o pověření a vyslání k ekumenické službě nemocničního kaplana ve zdravotnických zařízeních je absolvování kurzu nemocničního kaplana povinné.

Bližší informace o nemocničním kaplanství najdete na stránkách Asociace nemocničních kaplanů a Katolické asociace nemocničních kaplanů.

Odkaz na kurz na ETF UK najdete zde: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-378.html

 

18. května 2024, Petr Jan Vinš