EN | DE | LAT

Návštěva biskupa Dušana ve Zlíně

Návštěva biskupa Dušana ve Zlíně

O víkendu 8. - 9. října 2011 navštívil bratr biskup Dušan zlínskou farnost. První den návštěvy byl
věnován rozmluvě s duchovním správcem o životě farnosti a došlo také na kontrolu matriky a dalších dokumentů, jak
předpokládá nová Ústava církve.

V neděli 9. října bratr biskup Dušan předsedal eucharistické
slavnosti ve zlínské Kapli Kristova vzkříšení, při které z rukou biskupa přijaly svátost biřmování sestry Zuzana Beata
Tichá a Věra Anastázie Zvědělíková. Při této liturgii biskup Dušan uvedl do služby nově zvoleného faráře Pavla B.
Stránského, který v obci působil jako administrátor od roku 2003 a nyní byl zvolen farářem.

DSC_27571Při
poslední biskupské vizitaci v roce 2010 přijali svátost biřmování čtyři farníci a nyní další dva: naplňuje nás to
radostí a optimismem, neboť je patrné, že na Zlínsku se díle evangelia pomalu ale jistě daří.

Po eucharistické
slavnosti následoval společný oběd a poté se bratr Dušan se zlínskou obcí rozloučil a vydal se na další pastorační
návštěvu do sousední brněnské obce.