EN | DE | LAT

Návštěva z Anglie

17. 11. 2006 navštívil Prahu anglikánský arcijáhen The Ven. Patrick Curran a sešel se při té
příležitosti s biskupem Dušanem Hejbalem, který je ordinářem pro všechny anglikánské věřící na území ČR.