EN | DE | LAT

Noc kostelů v Českém Těšíně

Noc kostelů v Českém Těšíně
Organizovaná skupina "mezikostelních" běžců se
přiběhla pomodlit do naší kaple okolo 19:00 hod.
Organizovaná skupina "mezikostelních" běžců se přiběhla pomodlit do naší kaple okolo 19:00 hod.

Také
naše skromná diaspora se zapojila i tento rok do akce “Noc kostelů”. Pro návštěvníky naší kaple byl připraven
kulturně-vzdělávací program a bohaté pohoštění.

Právě pohoštění bylo současně cvičením sebezapření
pro nás, farníky, vzhledem k cukrářskému umění maminky jedné naší sestry jsme velmi váhali, zda návštěvníkům vůbec něco
necháme. Nakonec se však na každého dostalo.

Pro návštěvníky byl připraven výklad o historii a současnosti naší
církve a samozřejmě také o naší diaspoře a kapli. Zájemci se mohli dozvědět, jak si zdarma stáhnout do mobilu, či
tabletu Bibli a také přímo vyzkoušet, jak s ní pracovat. Přítomnost několika tabletů ocenili zejména děti dospělých
návštěvníků. Dalšími body programu bylo autorské čtení poezie a nakonec meditace při písních z Taize.

Atmosféra
byla příjemná a velmi nás potěšil jeden z návštěvníků, který ocenil náš radostný a veselý přístup. Během večera k nám
zavítal také místní římskokatolický farář a někteří z duchovních protestantských církví, které v Českém Těšíně působí.
Okolo sedmé hodiny večerní přiběhla ekumenická skupina asi 30 běžců, složena ze zástupců většiny zúčastněných církví.
Ti si dali za úkol oběhnout všechny kostely, které se do akce zapojily. Společně jsme se pomodlili za jednotu křesťanů
nejen v našem městě, prohodili pár slov, nabídli pohoštění a běžci pokračovali k dalšímu Pánovu chrámu.

Určitě
lze říci, že letošní ročník se vydařil a věříme, že přispěl jak  k prohloubení povědomí o naší církvi, tak zejména k prohloubení přátelství mezi křesťany. Věříme, že Pán má z toho radost a těšíme se na další ročník.