EN | DE | LAT

Nová místopředsedkyně synodní rady

Nová místopředsedkyně synodní rady

V úterý 23. ledna 2018 byla novou místopředsedkyní synodní rady zvolena Mgr. Lucie Kodišová z pražské
farnosti u rotundy Nalezení sv. Kříže, t. č. pastorační asistentka u katedrály sv. Vavřince.

Mgr. Lucie Kodišová je v tomto volebním období synodní rady v pořadí již třetí
místopředseda/místopředsedkyně synodní rady. Po Evě Pudilové, která rezignovala na místo v synodní radě, byl
místopředsedou synodní rady Petr Miencil, který synodní radu opustil na podzim 2017 po přijetí jáhenského
svěcení.

Lucii Kodišové srdečně blahopřejeme a vyprošujeme jí Boží požehnání pro další
službu v synodní radě!