EN | DE | LAT

Nový farář pro věřící anglického jazyka v Praze

V
úterý 28. 10. v 10hod bude v kostele sv. Klimenta v Praze 1 slavnostně uveden nový farář pro věřící anglického jazyka
Rev. Ricky Yates. Eucharistické slavnosti bude předsedat biskup Dušan Hejbal a kázat bude vídeňský arcijáhen Rev.
Patrick Curran.