EN | DE | LAT

Ohlédnutí za opravou věže

Ohlédnutí za opravou věže

Věž kostela v Šumperku má novou
střechu

Věž 057V měsíci září 2012 proběhla generální rekonstrukce střechy na věži kostela sv. Jana Evangelisty v Šumperku.
Podařilo se nám tak po deseti letech dotáhnout do konce výměnu střešní krytiny. Ta probíhala ve třech etapách v letech
2000 – 2002, kdy jsme postupně provedli generální opravu střech na faře a kostele. Nakonec přišla na řadu věž, protože
její stav  byl nejméně kritický a až nyní se nám podařilo získat dostatečné finanční prostředky. Před několika lety se
kostel s farou staly kulturní památkou a naše žádosti o podporu byly v loňském roce kladně
vyřízeny.

Projekt obnovy si celkem vyžádal 400 000,-Kč. Částkou 200 000,- přispěl
Olomoucký kraj160 000,- Kč Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. Nic tedy nebránilo, aby práce mohly konečně začít. Nejprve bylo třeba postavit lešení. Největším oříškem
bylo překlenutí hřebenu kostela, protože věž je jeho nedílnou součástí a tvoří průčelí. Proto byly nejprve vztyčeny dvě
opěrné konstrukce po obou stranách kostela, které poté převzaly váhu přemostění. Nakonec trubkové lešení obkroužilo
celou věž do výšky 21 metrů a dosáhlo tak  úrovně keltského kříže, kterým je věž zakončena.

Věž 172

Nejprve bylo třeba demontovat starou krytinu, plechování a latě. Dělo se tak za pomoci vysokozdvižné plošiny,
takže práce rychle postupovaly. Jak byly staré tašky odstraňovány, odkryté trámy jehlancovité konstrukce byly chemicky
ošetřeny a pokryty netkanou folií. Po ní následovalo nové laťování a krytina – pálená taška bobrovka. Dožilé plechování
nahradila měď a také vrcholový kříž s bání byly konzervovány kovářskou barvou. Naši radost z pěkného díla sice poněkud
zkalila krádež části hromosvodu, ale jinak nelze práci klempířů firmy Novák s.r.o z Hanušovic nic vytknout. Věž kostela
opět září novotou a přitahuje pohledy kolemjdoucích.