EN | DE | LAT

Opustil nás náš bratr, přítel a Kristův kněz o. Marek Koniuk

Opustil nás náš bratr, přítel a Kristův
kněz o. Marek Koniuk

S hlubokým zármutkem v srdci jsme přijali zprávu, že kněz Marek Koniuk, člen starokatolické farní obce v Praze, v úterý 3. dubna 2018 náhle zemřel.
Připojte se, prosím, k našim modlitbám za útěchu pro jeho rodinu a blízké v naději, že společenství s Kristem, které
prožíváme na zemi, nikdy nekončí.

Odpočinutí věčné, dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.


odpočívá v pokoji. Amen.