EN | DE | LAT

Oslavy Mistra Jana Husa

V tento sváteční den jsme se vypravili s manželkou
Alenou do Husince, abychom tam zastupovali farnost i církev při ekumenické bohoslužbě v tamním Sboru Církve bratrské.
Přijeli jsme do města, které bylo před několika dny postiženo velkými záplavami a rozhodovalo se, zda Husovské
slavnosti vůbec uskuteční.

Na ekumenické bohoslužbě byli přítomni zástupci čtyř církví: českobratrské
evangelické, československé husitské a Slezské církve augšpurského vyznání a naší starokatolické. Byli také zastoupeni
pracovníci státní správy, např. Ing. Jaromír Talíř, náměstek ministra kultury ČR, předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda
ad.

Po přečtení biblických textů (četl jsem Jan 13,12-17 o tom, jak Ježíš umýval svým učedníkům nohy) posloužil
kázáním emeritní synodní senior ČCE Mgr. Pavel Smetana. Mluvil velice hezky o tom, že Ježíš nám dal příklad a položil
otázku, kdo je vlastně dnes pro lidi a hlavně děti příkladem. Zdůrazňoval úlohu matek a otců. Ti mají být svým dětem
největšími vzory ve víře a mravním jednání. Protože však žádný člověk nedokáže být dokonalým vzorem, máme jedinečný
vzor v Ježíši Kristu. V něm měl vzor i Mistr Jan. A kdo chce následoval Mistra Jana, musí ho následovat v následování
Krista chudého, pravdivého a sloužícího.

Pak přednesli pozdravy i hosté. Nejvíce mě zaujal pozdrav husineckého
starosty, pana Roberta Klesnera. Ten mj. řekl: "Naše město má nyní problémy se záplavami. Vidíme, že člověk nejedná
hezky s přírodou a nejedná hezky s druhým člověkem. A Příroda s velkým "pé" nám to vrací. Je moc zla nad naší zemí.
Lidé si každým zlým skutkem uřezávají další příčku v žebříku pod sebou. A pády z vysokých žebříků bývají hodně
bolestné.

Po ekumenické bohoslužbě jsme byli společně s představiteli veřejného a politického života pozváni na
prohlídku rodného domku Mistra Jana Husa a na vernisáž obrazů a grafiky Zdeňka Harazima "Království".

Alois
Sassmann,
táborský farář s manželkou Alenou