EN | DE | LAT

Oznámení farníkům pražské farnosti

Oznámení farníkům pražské farnosti

Milé
farnice, milí farníci,

jak mnozí jistě víte, Synodní rada dne 6. listopadu 2018 zrušila svým rozhodnutím Farní
obec Starokatolické církve v Praze.

Přikládám zde text tohoto rozhodnutí včetně zdůvodnění:

1. Z důvodu dlouhodobého nerespektování biskupa a synodní rady ze strany farní rady a farního shromáždění Farní obce
Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 rozhodla Synodní rada Starokatolické církve v ČR ve smyslu ustanovení § 21
odst. 1 Ústavy Starokatolické církve v ČR o zrušení Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 ke dni 6.
11. 2018. 

2. Právním nástupcem Farní obce Starokatolické církve v Praze,
IČ: 15270149 se stává Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304. 

3. Duchovní správu u rotundy Nalezení
sv. Kříže v Praze, Karolíny Světlé a v kapli sv. Rodiny v Praze, Pod Nuselskými schody přebírá Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304. 

Rovněž jsem byl biskupem Pavlem pověřen vedením duchovní správy v rotundě Nalezení sv.
Kříže a u Sv. Rodiny v Praze.

Od 25. listopadu 2018 dojde k několika úpravám bohoslužeb:

 • Páteční bohoslužby se v rotundě Nalezení sv. Kříže vzhledem k časovým možnostem a malé účasti RUŠÍ.
 • Od 25. listopadu se rovněž posouvá začátek bohoslužeb na 18 hodin (vycházím z přání těch, kteří se vrací
  z chalup a víkendových pobytů mimo Prahu)

Bohoslužby budou v tomto pořádku (od 25.11.
2018):

 • Neděle – 18 hodin – v rotundě Nalezení sv. Kříže  (ulice Karoliny Světlé 14)
 • Úterý – 18 hodin – v rotundě Nalezení sv. Kříže
 • Středa – 17.30 hodin – v kapli sv. Kříže u Apolináře  (Zemská porodnice, Apolinářská 441/18, 1. patro)
 • Čtvrtek – 18 hodin – v kapli Sv. Rodiny 
  (Pod Nuselskými schody)

Další aktivity, které plánujeme do začátku Adventu:

 • středa 28. listopadu 2018 v 17.30 h – žehnání adventních věnců u Apolináře
 • sobota 1. prosince
  2018 od 14 h –  předvánoční úklid rotundy
 • neděle 2. prosince 2018 v 18 hodin – žehnání adventních věnců
  v rotundě spojené se setkáním po bohoslužbě u kávy.

Vzhledem k tomu, že někteří z vás zvažovali
přestup do jiných farností, prosím, potvrďte mi, že i nadále chcete dostávat zprávy „z rotundy“. Příště budu již psát
jen těm, kteří projeví svůj zájem. Nechci vás zbytečně zatěžovat informacemi, které nevyužijete.

Chci vás
všechny vyzvat k pomoci s restartem farního společenství. Budu vděčný za vaše návrhy a připomínky. Rád se rovněž s vámi
setkám osobně.

Přeji vám všem pokojný zbytek liturgického roku a požehnaný Advent.

PhDr. Ing. Petr
Krohe

duchovní správce v rotundě Nalezení sv. Kříže a u Sv. Rodiny v Praze

e-mail: 
[obfuscate_1_|106|96|112|105|38|106|114|105|99|95|59|111|107|89|113|111|101|92|110|106|104|96|91|104|46|93|117]

Zde najdete dopis
biskupa Pavla
, kterým oznamuje rozhodnutí synodní rady ve věci Farní obce Starokatolické církve v Praze.