EN | DE | LAT

Pastýřské listy biskupa Pavla

Biskup Pavel: 100. let od vzniku Československa

Pastýřské listy biskupa Pavla
28. října 2018
Biskup Pavel: 100. let od vzniku Československa

Milí přátelé, sestry a bratři, kampaň před volbami do obecních zastupitelstev je za námi, naši zástupci byli zvoleni a na mnoha místech jsou vytvořeny povolební koalice, které budou spravovat důležité věci další čtyři roky. Chci vám, kteří jste šli k volbám, poděkovat za vaši snahu ovlivňovat dění v místě, kde žijete a kde působí i naše církev. Zejména pak patří můj dík těm z vás, kteří jste se rozhodli ve volbách kandidovat a usilovat tak o správu věcí veřejných. A mé blahopřání i přání požehnání patří těm z vás, kteří jste mandát zastupitele získali a dvojnásob těm, kteří budete…

Pastýřský list biskupa Pavla k postní době 2018

Pastýřské listy biskupa Pavla
14. února 2018

Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás zdravím na začátku postní doby. V loňském roce jsem se v pastýřském listě zamýšlel nad důležitostí modlitby v tichu a chci na to navázat i letos. Ticho se k postu hodí a opakování je matka moudrosti, říká se. Věříme, že v tichu zaslechnou Boží vyvolení jeho hlas, který v lomozu světa zaniká a bývá přeslechnut. Kdo si dokázal najít čas na ticho nebo alespoň na ztišení se, mohl si vyzkoušet, jaké plody takové aktivní bytí v tichu přináší. Zjistil, že je mu lépe, a to nejen v rovině spirituální, ale rovněž v rovině psychické. Jsme stále přehlceni…

Pastýřský list biskupa Pavla k Adventu a Vánocům 2017

Pastýřské listy biskupa Pavla
4. prosince 2017
Pastýřský list biskupa Pavla k Adventu a Vánocům 2017

Milí přátelé, sestry a bratři, uběhl další liturgický rok, ale co je důležitější, uběhl další rok našich životů a blíží se další Vánoce. Křesťanským Vánocům dominuje zvěst o narození Spasitele, Božího Syna; jinak to nejsou křesťanské Vánoce. Letos mně, s blížícím se Adventem, naskočilo to notoricky známé a při modlitbě Anděl Páně často opakované: „Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.“ – „A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1,14). Slovo se stalo tělem – Bůh se v Ježíši Kristu stal tělem. Nekonečný Bůh na sebe bere podobu člověka. Jak píše autor ze 2. století…

Pastýřský list k letním prázdninám

Pastýřské listy biskupa Pavla
24. června 2017
Pastýřský list k letním prázdninám

Milí přátelé, sestry a bratři, ať už jste lidé pracující, nebo studující, nebo si užíváte po celoživotní práci zaslouženého odpočinku, všichni víte, už jen pár dnů nás dělí od začátku letních prázdnin. Zrovna tyto velké prázdniny jsou mezníkem téměř magickým – v této době přichází letní slunovrat a s ním Svatojánská noc, která je vigilií Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, vedle Krista jediného muže, jehož pozemské narozeniny během liturgického roku slavíme. Svatojánská noc má svou křesťanskou i předkřesťanskou poetiku – právě kolem ní zažíváme nejdelší den a nejkratší noc – Slunce je v…

Pastýřský list biskupa elekta Pavla Benedikta Stránského k postní době 2017

Pastýřské listy biskupa Pavla
27. února 2017

Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás všechny zdravím a píši vám k letošní postní době, abych vás pozdravil, povzbudil a také pozval. V tomto roce je pár dnů před Popeleční středou den mezi jinými nenápadný, letos vychá-zející na sobotu – 25. únor. Tytam jsou doby, kdy se mu říkalo Vítězný únor na neslavnou památku bolševického puče v roce 1948. Podíváme-li se dnes do kalendáře, rudou rubri-ku tohoto smutného výročí tam naštěstí nenajdeme. V tento den, 25. února je však v církvi vzpomínána jedna z obětí „Vítězného února“, novodobý mučedník, katolický kněz Josef Toufar, farář v Číhošti…

Pastýřský list biskupa Pavla k době adventní a Vánocům

Pastýřské listy biskupa Pavla
28. listopadu 2016
Pastýřský list biskupa  Pavla k době adventní a Vánocům

Milí přátelé, sestry a bratři, uběhl další liturgický rok, ale co je důležitější, uběhl další rok našich životů a blíží se další Vánoce. Křesťanským Vánocům dominuje zvěst o narození Spasitele, Božího Syna; jinak to nejsou křesťanské Vánoce. Letos mně, s blížícím se Adventem, naskočilo to notoricky známé a při modlitbě Anděl Páně často opakované: „Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.“ – „A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1,14). Slovo se stalo tělem – Bůh se v Ježíši Kristu stal tělem. Nekonečný Bůh na sebe bere podobu člověka. Jak píše autor ze 2. století…