EN | DE | LAT

Petr Krohe farářem v rotundě Nalezení sv. Kříže

Petr Krohe farářem v rotundě Nalezení sv. Kříže

Na farním shromáždění 16. 5. 2021 si pražská farnost při rotundě Nalezení sv. Kříže zvolila ze dvou kandidátů svým farářem dosavadního administrátora Petra Kroheho.

Oba uchazeči sloužili před volbou v kapli jednu z nedělních bohoslužeb a měli možnost farnosti představit svou vizi na nadcházející besedě.
Ve starokatolické církví je farář volen demokraticky samotnými farníky z kněží, kteří splní podmínky volitelnosti a kandidují. Volbu faráře potvrzuje a na základě volby jmenuje biskup.
Petru Krohemu vyprošujeme Boží požehnání ke službě a gratulujeme!