EN | DE | LAT

Poselství biskupa Pavla k Letnicím

Poselství biskupa Pavla k Letnicím

Poselství našeho biskupa Pavla B. Stránského k slavnosti Seslání Ducha svatého

Milí přátelé, sestry a bratři,

až půjdeme zítra do kostela, uslyšíme úryvek ze Skutků apoštolů, ve kterém nám jeho autor zanechává celkem detailní popis událostí prvních křesťanských Letnic – Seslání Ducha Svatého, jak se udály padesát dní po Ježíšově zmrtvýchvstání. (Sk 2,1–21) Protože jde o téměř reportážní záznam, jak jsme dneska zvyklí z médií, můžeme se pokusit tento text číst tentokrát nejen jako zvěstný příběh o této události, která se stala kdysi dávno, nýbrž rovněž i tak, že v něm budeme hledat fakta a přemýšlet, jak tato fakta mohou formovat nás samotné.

Slavností Seslání Ducha Svatého končí velikonoční doba a Letnice jsou vyvrcholením událostí, které nastaly Ježíšovým narozením, učením, smrtí a zmrtvýchvstáním. O Letnicích sestoupil na apoštoly Duch Svatý, kterého Ježíš sliboval. (srov. J 15,26) Ducha Svatého dostávají v okamžiku, kdy jsou “všichni shromážděni na jednom místě… naplnil celý dům… byli naplněni Duchem Svatým… vystoupil Petr, pozvedl hlas a oslovil je… ” (srov. Sk 2,1–14)

Co se stalo tehdy, tomu dnes rozumíme jako finále zrodu církve a slavíme tak vlastně každé Letnice znovu toto výročí.

Když má církev své narozeniny, sluší se jí popřát všechno nejlepší a přinést dárek, jak je to obvyklé, když jdeme někomu z rodiny či přátel gratulovat. A jak tomu bývá u našich oslav, není třeba se za každou cenu předhánět, kdo vymyslí něco originálního, protože už z dětských dob, kdy se z nás poprvé stávali malí gratulanti, víme, že nejvíc potěší dárek vlastnoručně vyrobený.

Prosím, ne, nenosme zítra do kostela další sošky Panny Marie, ikony či gobelíny! Stačí, když přijdeme sami, a staneme se dárci i obdarovanými. Co můžeme být náš dar, je naplňovat postupně a každodenně Kristovo přání „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví.” (J 15,26–27a)

Církvi k narozeninám přinesme své osobní svědectví o Bohu, který je láska, o Kristu a jeho učení lásky k bližnímu, o Duchu Svatém, který přemohl strach apoštolů a uschopnil je vyjít ven z domu, kde byli pospolu. Přinesme církvi to, že budeme do církve nejen chodit, ale budeme z ní také vycházet ven, že víru, naději a lásku, které v církvi čerpáme, budeme vynášet i ven z prostoru kostelních zdí k lidem ve světě. Jestli nám na církvi záleží, dejme jí tento osobní dárek.

Paradoxní je, že tento dar vlastně vůbec nemusíme nosit do kostela – apoštolové naplněni Duchem Svatým už nevydrží v klidu sedět na jednom místě, ale musí ven, ta síla darů Ducha Svatého z nich musí ven, ke druhým, k lidem, kteří se tam náhodou venku vyskytovali. Kupodivu žádný projekt, žádná misijní strategie, ale přetlak Ducha Svatého je vytrhuje ze strachu, ale také z pohodlí.
Když každý přineseme o těchto Letnicích a v době po nich alespoň malý projev obdarování Duchem Svatým ven z církve mezi lidi, budou se možná někteří divit, někteří si budou myslet, že jsme přebrali (srov. Sk 2,12–13), ale zapojíme se, každý podle míry svého obdarování, do Ježíšova díla svědectví o Bohu, který je dobrý. To buduje církev. To je dobrý dárek – “zadarmo jste dostali, zadarmo dejte” (srov. Mk 10,8).

Příležitostí vycházet z církve ven budeme mít v blízkém létě nepřeberně. O dovolených, kdy se setkáme s neznámými lidmi, při setkáních s rodinou a přáteli, na letních táborech a výletech. Všude tam můžeme svědčit o těch dávných událostech prvních křesťanských Letnic.
Přeji vám všem požehnané prožití Slavnosti Seslání Ducha svatého, krásné léto a prázdniny, vydařené dovolené, šťastnou cestu tam i zpět, odpočiňte si, načerpejte sil a až budete večer někde sedět s přáteli u vína a přijde řeči na věci mezi nebem a zemí “Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.” (srov. 1Pt 3,15b–16a) A kdyby si snad někdo myslel, že jste opilí, možná nebude daleko od pravdy, ale nedělo se snad to samé i apoštolům?

Požehnané Letnice i léto přeje
Váš biskup
+ Pavel B. Stránský

V Praze 27. 5. 2023 v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého

27. května 2023, Petr Jan Vinš