EN | DE | LAT

Pouť do Zlínské farnosti

Pouť do Zlínské farnosti

IMAG0812Rozhodli jsme se, že ještě před koncem prázdnin prožijeme společné chvíle a vyrazili jsme na pouť k sestrám a bratřím do Zlínské farnosti. Zúčastnili jsme se společné eucharistie v Kapli Kristova
Vzkříšení.

V kázání, které pronesl náš duchovní, zmínil bratr Cezary i svou nedávnou zkušenost
z misijní cesty do Turecka, kde mapoval cesty uprchlíků z válkou postižených oblastí. Po bohoslužbě následovala
prohlídka nepříliš staré, leč krásné kaple včetně krypty, spolu s výkladem o historii. Museli jsme obdivovat smysl pro
detail, který měli stavitelé kaple a který bychom marně hledali na dnešních stavbách. Po prohlídce jsme zamířili do
nedaleké restaurace na oběd a pak už následoval bod programu, na který se nejvíce těšily děti, totiž návštěva ZOO
v Lešné. Počasí nám přálo a my tak strávili společně nezapomenutelný den. Velice děkujeme Zlínské farnosti za milé
společenství.