EN | DE | LAT

Pouť v Desné

Pouť v Desné

V neděli 20. května 2012 proběhla pouť v Desné spojená s biskupskou vizitací za účasti pražské, jablonecké a desenské farnosti. Během poutní bohoslužby byl ustaneven nový administrátor farnosti v Desné ThDr. Karel Koláček, farář
farnosti v Jablonci nad Nisou. Po bohoslužnbě bylo malé občarstvení a po něm se poutníci vyrazili pobavit na světskou
pouť do města.

Fotky si můžete prohlédnout zde.