EN | DE | LAT

Pozdrav biskupa Pavla synodě východního arcijáhenství Diecéze v Evropě

Pozdrav biskupa Pavla synodě východního arcijáhenství Diecéze v Evropě

Synoda Diecéze v Evropě Anglické církve (Church of England) se koná v Praze ve dnech 20.-23.10.2022. Biskup Pavel jednání synody pozdravil svým listem.

Milé sestry, milí bratři,
 
při příležitosti vašeho setkání bych vás chtěl všechny alespoň takto na dálku pozdravit. Chtěl bych ocenit naše dobré vzájemné vztahy mezi anglikán v ČR a starokatolickou církví, která umožňuje anglicky hovořícímu společenství anglikánů a episkopálů využívat výhod státní registrace v České republice. Toto vzájemné soužití a potkávání je velmi prospěšné pro obě strany a těší mne, že tento unikátní model v České republice bez problémů funguje a může být vzorem pro ostatní a zároveň v maximální míře představuje skutečnost našeho vzájemného plného svátostného společenství, uzavřeného v roce 1931.
 
Také čeští starokatolíci minulý týden měli synodu, na které bylo přijato, že starokatolická církev od nynějška umožňuje jáhenské, kněžské a biskupské svěcení přijímat ženám. To, co bylo v anglikánské církvi možné již delší dobu, je tedy nyní možné i v české starokatolické církvi. To do budoucna dává vašemu společenství možnost služby žen v pozici farářek a pomocných duchovních. Mám radost, že jsem jako český biskup u toho mohl a být že vám tuto novinku mohu prostřednictvím dopisu sdělit.
 
Omlouvám, se, že dnes nemohu být s vámi fyzicky, ale buďte ubezpečeni o mých modlitbách.
 
Přeji vám úspěšný a požehnaný synod a hodně štěstí radosti do vašich životů
 
+Pavel

 

22. října 2022, Petr Jan Vinš