EN | DE | LAT

Pozdrav ze zasedání IBK v Kolíně nad Rýnem

Pozdrav ze zasedání IBK v Kolíně nad Rýnem

OLYMPUS DIGITAL
CAMERATento týden zasedá v Kolíně nad Rýnem Mezinárodní biskupská konference
Utrechtské unie (IBK), která se mimo jiné zabývala i volbou našeho nového biskupa Pavla Benedikta Stránského. IBK volbu
synody Starokatolické církve v ČR akceptovalo. O dalším podrobnostech z IBK včetně informace o konsekraci biskupa
elekta Pavla B. Stránského se dočtete dále v článku.

Ve dnech 13. - 17.
června 2016 zasedala Mezinárodní starokatolická biskupská komise v centru Maternushaus v Kolíně nad Rýnem v Německu. 
Poprvé mohli biskupové ve svém středu uvítat nového biskupa rakouské
církve, dr. Heinze Lederleitnera. Rozloučit se museli s dlouholetým členem biskupské konference Dušanem Hejbalem,
dosavadním biskupem církve v České republice, který v červenci tohoto roku odchází do emeritury.


Arcibiskup Joris Vercammen
cestuje bezprostředně po konferenci na panortodoxní synod na Krétě, na který byl osobně pozván - jako znamení uznání a ocenění dosavadních ekumenických vazeb. Biskupové v této souvislosti prosí, aby se 
všechny církevní obce ve
starokatolických biskupstvích při svých bohoslužbách modlily za všechny shromážděné na panortodoxním synodu a za Božího
Svatého ducha pro ně. 
 

Po rozhovoru s úřadujícím biskupem Dušanem Hejbalem a paní Lucií Kodišovou,
která zastupovala Synodní radu české církve, a po obsáhlých interních poradách bylo
 jednohlasně přijato
rozhodnutí vysvětit nového českého biskupa PhDr. Pavla Benedikta Stránského
. Termín
svěcení je plánován na 
1. dubna 2017.

Všichni členové
zasedání v Kolíně nad Rýnem:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA