EN | DE | LAT

Pozvánka a přihláška na výpravu ERC na Kirchentag 2019

Pozvánka a přihláška na výpravu ERC na Kirchentag 2019

Srdečně Vás zveme k účasti na výpravě Ekumenické rady církví v ČR na 37. německý evangelický Kirchentag,
který se bude konat v Dortmundu ve dnech 19. - 23. června 2019.

V tomoto článku naleznete pozvánku a přihlášku pro skupiny a jednotlivce na výpravu ERC na Kirchentag
2019.

Německé Kirchentagy se konají od roku 1949.
Zpravidla trvají pět dnů, od středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých
akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na
Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí
víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa.

Tématem nadcházejícího Kirchentagu je otázka „Na co vlastně spoléháš?“ z 2. Královské 18,19. Kirchentag
zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností,
výstavy atd. Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.V rámci Kirchentagu
připravujeme spolu s partnerským sborem v Dortmundu česko-německý večer s bohoslužbou a vystoupením Tensingu. Součástí
večera bude i občerstvení s českými kulinářskými specialitami. Také připravujeme pro tržiště možností na Kirchentagu
prezentační stánek ERC, na kterém budeme prezentovat církevního školství v ČR, práci komise pro české církevní dějiny v 17. století a také Ekumenickou radu církví v ČR a církve v ní sdružené.

To vše čeká i na Vás v Dortmundu od 19. do 23. června 2019.

Plakát vě větším rozlišení naleznete ve formátu PDF ZDE.

Přihláška na výpravu
ERC na Kirchentag 2019

Přihlásit se na výpravu
ERC na Kirchentag 2019 je možné nejpozději do 17. března 2019Preferujeme přihlášení přes skupinovou přihlášku nebo přes níže uvedený internetový přihlašovací formulář pro jednotlivce, který
naleznete na konci této internetové stránky.

Pozvánku s informacemi a přihlášku pro jednotlivce na výpravu ERC
na 
Kirchentag 2019 ve formátu PDF k tisku naleznete ZDE

Prosíme vás, abyste věnovali pozornost níže uvedeným
informacím k přihlašování skupin, dětí a nezletilých a termínu přihlášky a platby.

Ubytování

Ubytování bude zajištěno buď ve společné ubytovně (škole)
nebo v soukromí v rodinách.

Společné
ubytování:
 ve školních třídách a tělocvičnách. Karimatku, spacák a jídelní potřeby (vč. hrnečku) nutno
mít s sebou!!!  

Ubytování
v soukromí:
 pro osoby starší 35 let.  Při ubytování v soukromí je potřebná komunikační
znalost němčiny nebo angličtiny.

Doprava

Společná doprava
autobusem z Prahy do Dortmundu a zpět z Dortmundu do Prahy je v ceně poplatku za účastníka. Kapacita
autobusu je omezena na 54 osob
, o využití společné autobusové dopravy rozhoduje datum doručení
přihlášky!

Odjezd: středa 19.
června 2019 kolem 6.00 hod. ráno z Prahy. Detaily budou upřesněny.

Návrat: odjezd z Dortmundu 23. června kolem 13. hodiny. Příjezd do
Prahy bude v nočních hodinách (bude upřesněno).

Termín přihlášek a plateb

Přihlásit se na Kirchentag přes Ekumenickou radu církví v ČR je možné nejpozději do 17. března
2019. 
Preferujeme přihlášení přes skupinovou přihlášku nebo přes níže uvedený internetový přihlašovací
formulář pro jednotlivce.

Platbu za Kirchentag
uhraďte poté, co Vám bude doručeno e-mailem nebo pozemní poštou potvrzení o přijetí Vaší přihlášky a to nejpozději do
30. března 2019
na účet Ekumenické rady církví v ČR: 473 492 623 /0300 pod variabilním symbolem: RRRRMMDD,
kde RRRR je rok Vašeho narození, MM je měsíc Vašeho narození a DD je den Vašeho narození. V případě skupinové přihlášky
se odesílá úhrada za celou skupinu. Jako variabilní symbol se v případě skupinové platby uvádí data vedoucího skupiny
ve formátu RRRRMMDD. Pokud nebude platba za Kirchentag připsána na účet Ekumenické rady církví v ČR do 30. března
2019 nebude možné se výpravy ERC na Kirchentag zúčastnit.

Skupinová přihláška

Skkupiny dvou a více osob a osoby mladší 18 let je třeba přihlásit přes skupinovou přihlášku, kterou
naleznete po kliknutí SEM.

Vyplněnou skupinovu přihlášku
zašlete nejpozdě
ji do 17.  března 2019 na email:
[obfuscate_1_|99|105|98|102|56|100|107|111|104|95|105|101|90|99|96|114|91|95|91|41|95|113]

Přihláška pro jednotlivce

Přes přihlášku pro jednotlivce se nemohou hlásit osoby mladší 18 let. Pro osoby mladší 18 let je třeba využít
výše uvedenou skupinovou přihlášku. Osoby starší 18 let se mohou přihlašovat na Kirchentag 2019 těmito
způsoby:

 1. přes níže
  uvedený online přihlašovací formulář, který naleznete na konci této internetové
  stránky
 2. odeslat naskenovanou přihlášku, kterou najdete v dokumentu ZDE, na email [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|100|107|111|104|95|105|101|90|99|96|114|91|95|91|41|95|113]
 3. odeslat vytištěnou a vyplněnou přihlášku,
  kterou najdete v dokumentu ZDE, pozemní poštou na adresu:

Ekumenická rada církví v ČR
Donská 370/5
101 00 Praha 10

Případná zdravotní omezení uveďte na zvláštní list a přiložte k přihlášce.

Vyplněnou přihlášku pro jednotlivce je třeba doručit na
e-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|100|107|111|104|95|105|101|90|99|96|114|91|95|91|41|95|113] nebo do Ekumenické rady církví v ČR  do 17. března 2019.

Dotovaná cena

Cena za
jednotlivce za výpravu ERC na Kirchentag 2019 závisí na počtu přihlášných a platících osob ve skupině. Přihlášené a platícící skupiny od 3 osob mají nižší cenu za jednotlivce dle níže přiložené tabulky. 

počet přihlášených a platících účastníků starších 12 let na 1 přihlášce Cena za 1
účastníka
jednotlivec nebo skupina 2 osob 2 100
skupina 3 až 6 osob 1 800 Kč
skupina 7 a více
osob
1 700 Kč

 Cena za děti do 12 let v jakékoliv skupině: 1 400 Kč

 1 tištěná konferenční brožura stojí 260
Kč.

V případě, že se někdo ze skupiny odhlásí
a skupina změní počet platících osob, bude cena za osobu  kalkulována dle skutečného počtu platících osob dle výše
uvedené tabulky. Případný vniklý nedoplatek skupiny bude třeba uhradit obratem ještě před odjzedem na
Kirchentag.

Dotovaná cena
zahrnuje:

 • vstupenku na Kirchentag a jízdenku
  po Dortmundu během konání Kirchentagu (středa – neděle)
 • ubytování, 4x snídaně a občerstvení během Česko –
  německého večera
 • společnou dopravu autobusem z Prahy do Dortmundu a z Dortmundu do Prahy
 • poukázku na
  zpěvník a mapu města

Další
informace
 

Dovolujeme si Vás požádat,
abyste se přihlašovali pouze tehdy, máte-li skutečně zájem jet. Vzhledem k velké vzdálenosti a nákladné dopravě do
Dortmundu nebudeme schopni vracet poplatek těm, kteří se rozhodnou po 1. květnu 2019 z různých důvodů nejet. V takovém
případě bude třeba, abyste si za sebe sami sehnali náhradu, jinak poplatek propadne (bude použit na úhradu předem
objednané dopravy a dalších nákladů na výpravu ERC na Kirchentag 2019). Děkujeme za pochopení!

Vyplněním přihlášky udělujete souhlas s předáním mých osobních
údajů uvedených v přihlášce (a příp. také s předáním os. údajů nezletilých dětí, za něž budu mít během Kirchentagu
zodpovědnost) organizátorům Kirchentagu v Německu.

Další informace k dopravě a k výpravě na Kirchentag Vám zašleme v dostatečném předstihu před odjezdem na
Kirchentag.

Referentkou přípravného týmu ERC pro
Kirchentag je Veronika Matějková, ERC v mezinárodním výboru Kirchentagu zastupuje Daniela Hamrová.

Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se s Vámi na
viděnou!

Za přípravný tým
ERC

Petr Jan Vinš a Aleš Čejka

Kontakty

Web: www.ekumenickarada.cz/ktg2019 a www.kirchentag.de
 Facebooková událost výpravy ERC na Kirchentag
2019

V případě potřeby dalších informací
ohledně přihlašování na Kirchentag 2019 kontaktujte, prosím, Aleše Čejku  - tel. 774 219 041 nebo email:
[obfuscate_1_|99|105|98|102|56|100|107|111|104|95|105|101|90|99|96|114|91|95|91|41|95|113]

Adresa
organizátora:

Ekumenická rada církví v ČR
Donská 370/5
101 00 Praha 10 - Vršovice