EN | DE | LAT

Přednáška "Starokatolické ekumenické akcenty" v Kroměříži

19.
května 2011 od 17 h
bude v rámci večerů České křesťanské akademie v Kroměříži v přednáškovém sále
Muzea Kroměřížska přednáška zlínského faráře Pavla B. Stránského s názvem "Starokatolické ekumenické
akcenty".
Všichni jsou srdečně zváni.

Pavel
B. Stransky_prednaska