EN | DE | LAT

Přednášky o judaismu (židovství)

Přednášky o judaismu (židovství)

Malšice-17-10-12-úvod-2-ročníkuV kazatelské stanici v Malšicích u Tábora se od října 2012 koná každou sudou středu od 18:00 hod.
dlouhodobý přednáškový cyklus "Židovství". Posluchači budou postupně seznamováni s dějinami vyvoleného národa, způsobem
jejich života, slavením svátků a obřadů, vznikem jejich příjmení, symbolikou na náhrobcích apod. Cyklus zajišťuje
Communio Tábor ve spolupráci s Městysem Malšice.