EN | DE | LAT

Program Farní obce ve Varnsdorfu na čas adventní a vánoční 2016

varnsdorfProžíjte s námi radostné a pokojné advetní dny a vánoční svátky. Přijměte
srdečné pozvání do varnsdorfské farnosti.

27. listopadu 2016 v 10.00 –
1. neděle adventní –  Eucharistie s žehnáním věnců
                               
v 18.00
– Troubení z věže kostela
3. prosince 2016 v 10.00 – adventní
sobota
– farní adventní výlet
4. prosince 2016 v 10.00 – 2.neděle
adventní
– Eucharistie
5. prosince 2016 v 17.00předvečer svátku sv.
Mikuláše
– mikulášská oslava
11. prosince 2016 v 10.00 – 3.neděle
adventní
– Eucharistie
18. prosince 2016 v 10.00 – 4.neděle
adventní
– Eucharistie s přivítáním betlémského světla
22. prosince 2016 v 18.00 –
adventní čtvrtek – koncert varnsdorfské filharmonie „Rybová mše
vánoční“
24. prosince 2016 ve 14.30 – Štědrý den – živý
betlém
                               ve 20.30 v Naději u Cvikova – bohoslužba
         
                     ve 24.00
– půlnoční bohoslužba
25. prosince 2016 v 10.00 –
Hod Boží – Sváteční bohoslužba
31. prosince 2016 v 17.00 –
sv. Silvestr – bohoslužba na poděkování za rok 2016
8. ledna 2017 v 10.00
Zjevení Páně – Eucharistie s žehnáním křídy, vody a kadidla