EN | DE | LAT

Setkání s předsedy farních rad na biskupství

V pondělí 18. 6. 2018 proběhlo setkání předsedů farních rad s biskupem Pavlem a místopředsedkyní synodní rady Mgr. Lucií Kodišovou v prostorách starokatolického biskupství v Praze.

Setkání
začalo společnou modlitbou v kapli biskupství. Program sestával z prezentace života jednotlivých farností a filiálních
obcí. Poté následovala prezentace týkající se hospodaření církve a výhledů do budoucna stran církevních příspěvků,
participace farností na výdajích církve apod. a další část programu byla věnována úvahám o obsahu příští, tentokrát
jubilejní 50. synody, která se sejde v roce 2019.

V průběhu setkání došlo i na společné jídlo,
vzájemné seznámení se předsedů farních rad a výměnu zkušeností a postřehů. Účastníci historicky prvního podobného
setkání tak domů odjížděli vybaveni aktuálními informacemi o životě církve a plánech do budoucna - možná s těžší
hlavou, ale s konkrétními informacemi, které mohou předat ve svých farnostech.