EN | DE | LAT

Setkání zlínských duchovních u starokatolíků

Setkání zlínských duchovních u starokatolíků

DSC_2331226.
září 2011 se sešli duchovní křesťanských církví působících ve Zlíně. Setkání tentokrát hostila zlínská starokatolická
obec ve své kapli Kristova vzkříšení.

Pravidelného setkání se zúčastnili zástupci apoštolské církve,
bratrské jednoty baptistů, církve adventistů sedmého dne, církve bratrské, církve českobratrské evangelické, církve
československé husitské, křesťanských sborů, římskokatolické a starokatolické církve.

Setkání bylo zahájeno
společnou modlitbou liturgie hodin a tématem k diskuzi byla otázka podoby slavení eucharistické liturgie v jednotlivých
církvích a možnost intercommunia v případech, kdy se věřící ocitne na liturgii jiné církve a chtěl by spoluslavit
Večeři Páně v daném sboru či farnosti.