EN | DE | LAT

Skončil alianční týden v Šumperku

Ve dnech 10.-17.ledna 2010 proběhl
v šumperských kostelech a  modlitebnách alianční týden modliteb za účasti všech místních křesťanských církví. Konání
společných ekumenických bohoslužeb má v našem městě dlouholetou tradici a čilé ekumenické kontakty sahají hluboko do
let komunistické totality. Každý měsíc se duchovní setkávají na některé z far a společně čtou Boží slovo.
(občerstvení je samozřejmostí) Vyvrcholením celého roku je pak lednový alianční týden. Letos se uskutečnil
pod heslem: „Budete mými svědky.“ Od neděle do neděle se tak křesťané scházeli v kostelech či modlitebnách a pohostinně sloužil slovem kazatel či farář (ka) jiné církve. Pořadí církví už zapustilo kořeny a tak jsme v neděli
zahájili v modlitebně BJB ve Vikýřovicích, kde slovem sloužil kapitán Armády spásy br. Coufal, v pondělí jsme se
přesunuli do kostela pravoslavné církve, kde hovořil kazatel BJB br. Nick Lica, úterý tradičně patří CČSH, kde se
premiérově představila nová farářka ČCE s. Hana Chroustová, středeční bohoslužbu hostí naše církev a tentokrát zde
promluvil farář CČSH br. Jan Sladovník. To však byla teprve polovina celého týdne. Ve čtvrtek jsme zavítali na faru
ČCE, kde hovořil farář pravoslavné církve, pátek je dle nepsaného zvyku vyhrazen bohoslužbě u CASD – zde promluvil
nový děkan ŘKC Slawomir Sulowski, sobotu hostí kostel ŘKC, tady slovem sloužil nový kazatel CASD br. Jan Majer a celý
alianční týden uzavřela bohoslužba za účasti všech duchovních ekumeny v modlitebně BJB v Šumperku. Závěrečného kázání
se zhostil farář naší obce br. Pavel Cepek. Jeho řeč byla přijata s velkým zájmem a pozorností. Nejvíce posluchače
pobavilo, když do krátkého okamžiku ticha pronesla zde přítomná dcera našeho faráře Pavla Cepka Kristýnka: „Táta!“
Podotýkáme, že právě dovršila 16 měsíců. Na závěr se všichni přítomní duchovní rozloučili osobně s účastníky poslední
bohoslužby a zadokumentovali svou přítomnost závěrečným fotem, které pořídila manželka našeho faráře pastorační
asistentka s. Jiřka Cepková.
Všechna setkání uplynulého týdne se nesla v přátelském a srdečném duchu a opět
přispěla k většímu sblížení našich církví. Sbírka, která byla konána během všech bohoslužeb, bude poukázána
prostřednictvím humanitární organizace ADRA na pomoc lidem postižených nedávným ničivým zemětřesením na Haiti.
Alianční týden 2010 skončil, náš společný ekumenický vlak jede dál a  závěrem snad již jenom: těšíme se na alianční
týden 2011.

Zobrazit fotogalerii