EN | DE | LAT

Slavíme doma 3. neděli velikonoční

Slavíme doma 3. neděli velikonoční

Milí přátelé, sestry a bratři,

před námi je 3. neděle velikonoční, během které projdeme (většinou ale budeme doma) se zklamanými pocestnými kousek cesty mezi Jeruzalémem a vesnicí Emauzy. Příští neděli, 4. velikonoční, prožijeme už v kostele – pravda s rozumnými omezeními, ale už zase můžeme otevřít. Už se pomalu nevyznám v tom, co platí a neplatí, smí a se a nesmí, protože informací, a často protichůdných, je od těch v moci postavených skutečně obrovské množství. Tak snad příští neděli 3. května už v kostele. Přeci jen velikost naší církve umožňuje celkem bezbolestné provedení opatření o maximálně 15 účastnících bohoslužby – máme ale, pravda, malé kostely a kaple, tak je třeba myslet i na dvoumetrové rozestupy. Takže i my budeme muset počítat.

Tuto neděli však většinou pořád zůstáváme mimo kostelní zdi a můžeme využít bohoslužeb přenášených na Facebooku nebo na Youtube – více najdete na fb stránkách našich obcí (katedrála sv. Vavřince, táborská farnost, Trnava, Český Těšín…).

Jako již dříve posílám opět texty modliteb a čtení pro klidnou domácí křesťanskou oslavu neděle. Můžete si zapálit svíčku, ztišit se, číst, zpívat a modlit se. Najdete i kázání.

Požehnané dny velikonoční doby! Opatrujte se, myslete na prevenci a buďte zdraví!

Váš biskup Pavel