EN | DE | LAT

Starokatolická církev podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy

Starokatolická církev podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy

Synodní rada Starokatolické církve v ČR podporuje ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která je známá také jako Istanbulská úmluva.

Problematika genderově podmíněného násilí je velmi závažná a zaslouží si jednoznačné stanovisko ve prospěch obětí. Věříme, že ratifikace této úmluvy, kterou Česká republika podepsala v roce 2016, přinese lepší možnost předcházet těmto formám násilí a stíhat jeho viníky.

 

Registrujeme výhrady některých křesťanů, kteří polemizují s dílčími ustanoveními této úmluvy a vyjadřují obavy z jejích ideových východisek. Domníváme se ale, že potenciální prospěch z ratifikace této úmluvy dalece přesahuje tyto více či méně oprávněné obavy.

 

Proto se Synodní rada Starokatolické církve v ČR, vědoma si křesťanské odpovědnosti zastávat se slabších a utlačovaných, rozhodla výslovně doporučit a podpořit ratifikaci Istanbulské úmluvy.

8. března 2023, Petr Jan Vinš