EN | DE | LAT

Starokatolická církev udělí poprvé kněžské svěcení dvěma ženám

Starokatolická církev udělí poprvé kněžské svěcení dvěma ženám


Poprvé ve starokatolické církvi přijmou svátost kněžského svěcení dvě ženy. Jáhenky Noemi Kosourová a Darina Bártová budou vysvěceny při bohoslužbě v sobotu 12. srpna v Praze.


Starokatolická církev v České republice pověřila první dvě ženy ke kněžské službě a svátost kněžského svěcení jim udělí biskup Pavel Benedikt Stránský při slavnostní bohoslužbě v katedrálním kostele sv. Vavřince v Praze na Petříně v sobotu 12. srpna 2023 od 11.00 hodin.


Do kněžské služby vstupují Darina Bártová z farnosti Praha – sv. Máří Magdaléna a Noemi Kosourová z farnosti Havlíčkův Brod. Obě kandidátky, které v současnosti působí ve svých farnostech jako jáhenky, mají příslušné teologické vzdělání, složily předepsané zkoušky před synodní teologickou komisí a synodní rada starokatolické církve vyjádřila souhlas s jejich vysvěcením do kněžského úřadu.


Starokatolická církev v ČR umožnila svěcení žen do kněžské služby rozhodnutím svého nejvyššího orgánu – synody – v říjnu loňského roku a připojila se tak k ostatním západoevropským starokatolickým církvím a k většině církví Anglikánského společenství, které kněžské i biskupské svěcení umožňují udělit vhodným kandidátům a kandidátkám bez rozdílu pohlaví.


„V dějinách církve je kněžství žen něčím možná nezvyklým, ale naše církev nenachází dostatečně pádné důvody k tomu, aby polovině pokřtěných tuto možnost uskutečnění svého povolání odmítala,“ říká k tomu biskup Starokatolické církve v ČR Pavel Benedikt Stránský a dodává: „Podle zkušeností z mnoha církví dnes Bůh volá ke službě vedení a službě slovem a svátostmi muže i ženy. Odpovědnost za zdárné přijetí Božího volání však padá nejen na samotné povolané, ale i na čelní představitele církví v pastýřské službě, kteří mají tato povolání povzbuzovat, rozpoznávat a potvrzovat, ať už Bůh povolá, koho sám chce.“


Teologická diskuze o svěcení žen


Jako příspěvek k teologické diskuzi o kněžství žen vydává Starokatolická církve v ČR také sborník teologických textů ze starokatolického a anglikánského prostředí, který nese titul „Vysvěcená. Kněžství žen v reflexi starokatolické teologie“. Sborník bude představen rovněž na bohoslužbě 12. srpna v Praze. Editor sborníku, Petr Jan Vinš, k tomu říká: „Kněžství žen je v dějinách církve něčím novým. Starokatolická a anglikánská teologie se touto otázkou zabývala několik posledních desetiletí a dospěla k tomu, že není žádný zásadní důvod, biblický ani teologický, proč by církev neměla mít možnost udělit kněžské nebo biskupské svěcení ženě. Je pak na jednotlivých národních jurisdikcích, aby ve svém konkrétním společenském kontextu zvážily, jestli takový krok učiní.“Otázka kněžského svěcení žen je také předmětem nového rozdělení mezi křesťanskými církvemi, zejména ve vztahu k církvi římskokatolické, která svěcení žen na kněze odmítá. „Otázka svěcení žen je součástí oficiálního římskokatolicko-starokatolického ekumenického dialogu, který Utrechtská unie starokatolických církví vede s Vatikánem. V rámci tohoto dialogu se na starokatolíky jako celek pohlíží jako na ty, kdo ženy světí, bez ohledu na to, jestli to jednotlivé národní jurisdikce zavedly, nebo ne. Z tohoto pohledu tedy náš krok v rámci České republiky nepředstavuje žádnou zásadní ekumenickou změnu,“ dodává biskup Stránský.


Starokatolická církev na našem území vznikla v roce 1877 v důsledku nesouhlasu části katolíků s novým dogmatem o papežské neomylnosti, které přijal I. Vatikánský koncil. Starokatolická církev sama sebe chápe jako liberální a progresivní katolickou alternativu. V ČR působí na 20 místech a má na starosti i dvě obce na Slovensku. Díky plnému společenství s anglikánskou církví pod jurisdikci starokatolické církve spadají i všichni anglikánští věřící na našem území.

10. srpna 2023, Petr Jan Vinš