EN | DE | LAT

Starokatolická církev vydala obřady žehnání partnerství

Starokatolická církev vydala obřady žehnání partnerství

Starokatolická církev v ČR vydala oficiální liturgické texty k žehnání partnerství. Tento obřad je určen párům - včetně stejnopohlavních - které nemohou uzavřít manželství.

Starokatolická církev v České republice vydala oficiální obřady žehnání partnerství, které je možné použít i pro žehnání partnerství osob stejného pohlaví. Je tak první křesťanskou církví v naší zemi, která k žehnání takovýchto partnerství vydává oficiální liturgický obřad.
Bohoslužebné texty na základě rozhodnutí synody z října roku 2022 připravila liturgická komise a schválil je biskup Pavel Benedikt Stránský pro použití v celé církvi. 51. synoda Starokatolické církve v ČR přijala v roce 2022 přelomové rozhodnutí tohoto znění: „Synoda souhlasí s možností žehnání na cestu společným životem v lásce a věrnosti dvěma partnerům, kteří nemohou uzavřít v církvi manželství a pověřuje biskupa zpracováním a vydáním příslušných liturgických textů, které vhodným způsobem odliší obřady žehnání partnerství a uzavírání manželství.“


„Církev takto odpovídá na potřeby párů, které žijí v trvalém a láskyplném svazku, ale nemohou uzavřít manželství,“ vysvětluje starokatolický kněz Petr Jan Vinš, který vedl přípravu obřadů žehnání. A dodává: „To se může týkat párů muže a ženy, kteří jsou ve složité životní situaci, jsou pokročilého věku, nebo jim v cestě stojí právní překážky, které uzavření manželství neumožňují nebo ho výrazně znesnadňují. Dotazovali jsme se našich farářů a zjistili jsme, že takové páry v našich farnostech žijí a že možnost požehnání by uvítaly.“


Své použití najde nový obřad žehnání partnerství i u párů osob stejného pohlaví. S tím církev při jeho přípravě výslovně počítala. Osoby stejného pohlaví v ČR v současnosti nemohou manželství uzavírat ani civilně, proto církev nemohla diskutovat otázku církevního uzavírání manželství. Synodní rada Starokatolické církve v ČR již 10. července 2023 v debatě kolem tzv. manželství pro všechny výslovně podpořila legislativní zakotvení rovných práv pro svazky osob stejného pohlaví. I v současné legislativní situaci chce mít ale církev nástroj, jak na skutečnost existujících vztahů osob stejného pohlaví pastoračně reagovat – proto i těmto párům nabízí možnost žehnání partnerství.


Biskup Pavel Benedikt Stránský v předmluvě k obřadům žehnání partnerství s ohledem na páry osob stejného pohlaví píše: „Naše poznání, že lidem v menšinových vztahových relacích je možno žehnat na jejich společné životní cestě nepřišlo přes noc a dozajista není zbrklou reakcí na trend, ‚ducha doby‘ nebo aktuální poptávku. V české starokatolické církvi probíhala více než dvě desetiletí debata o možnosti požehnání pro páry s menšinovou orientací.“


Obřady žehnání partnerství jsou vydány pro interní církevní použití, nejsou veřejně dostupně k prodeji, ale starokatolická církev je připravena dát je na žádost k dispozici i zájemcům z jiných církví v ekumeně, které dosud podobným obřadem nedisponují, ale mohou se setkávat s podobnou pastorační potřebou.
 

3. března 2024, Petr Jan Vinš