EN | DE | LAT

STAROKATOLICKÉ VÁNOCE 2013 - 2014 V PRAZE

Přehled vánočních bohoslužeb v Praze včetně pravidelných bohoslužeb v zimním
období.

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:

Štědrý den 24.12.
ve 24,00

půlnoční eucharistická slavnost s koledami a hudbou folkrockové skupiny
Fénix

Svátek sv. Štěpána – čtvrtek 26.12.
v 15,00 – Po stopách tří králů –
dětská hra „bojovka“ na Petříně, po ní následuje zpívání koled se sv. Rodinou
v 16,00 -
eucharistická slavnost s koledami

Slavnost Matky Boží 1.1.2013 v 15,00
eucharistická
slavnost s koledami

Originální kovový betlém Jaroslava Válka denně
přístupný.

ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE V UL. KAROLÍNY SVĚTLÉ NA STARÉM
MĚSTĚ:

Hod Boží vánoční 25.12. v 17,00
eucharistická slavnost s koledami

Svátek sv. Jana evangelisty 27.12. v 17,00
eucharistická slavnost s koledami

Úterý 31.12. v 17,00
eucharistická slavnost s poděkováním za uplynulý
rok

Slavnost Zjevení Páně oslavíme v neděli 5.1. v 17,00
eucharistická slavnost s koledami

Křtu Páně - neděle 12.1. v 17,00
eucharistická slavnost

KAPLE SV.
RODINY POD NUSELSKÝMI SCHODY

Vánoční vigilie 24.12. v 15,00
eucharistická slavnost
s koledami

Svátek sv. Štěpána – čtvrtek 26.12. v 18,00
eucharistická slavnost s koledami

Svátek sv. Rodiny 29.12. v 15,00
poutní bohoslužba
(ten den nebude
bohoslužba v rotundě Nalezení sv. Kříže)

KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY U ČECHOVA
MOSTU:

Vánoční vigilie 24.12. ve 21,00
eucharistická slavnost

Neděle
29.12. v 10,00

eucharistická slavnost

Slavnost Zjevení Páně - neděle 5.1. v 10,00
eucharistická slavnost

Svátek Křtu Páně – neděle 12.1. v 10,00
eucharistická slavnost

PRAVIDELNÉ STAROKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY V PRAZE V ZIMNÍM
OBDOBÍ:

V rotundě Nalezení sv. Kříže na Starém Městě:
neděle 17:00 –eucharistická
slavnost s nešporami
úterý 18:00 - eucharistická slavnost s nešporami

V kapli sv. Máří Magdalény u Čechova mostu:
neděle 10:00 – eucharistická slavnost

V kapli sv. Rodiny pod Nuselskými
schody:

čtvrtek 18:00 – eucharistická slavnost

Ve středisku COMMUNIO, Karolíny Světlé
21:

pátek 17:00 - eucharistická slavnost kolem stolu

V KATEDRÁLNÍM CHRÁMU SV. VAVŘINCE NA
PETŘÍNĚ SE V ZIMNÍM OBDOBÍ KONAJÍ BOHOSLUŽBY PODLE OHLÁŠENÍ

Křty, svatby, pohřby, pomazání
nemocných a návštěvy po předchozí domluvě s knězem. Individuální sv. zpověď kdykoli před a po bohoslužbě nebo podle
domluvy s knězem.