EN | DE | LAT

Starokatolické Velikonoce 2018: Bohoslužby v našich farnostech

Starokatolické Velikonoce 2018: Bohoslužby v našich
farnostech

Přinášíme Vám přehled termínů velikonočních bohoslužeb v některých z našich
farností:

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV.
VAVŘINCE

PRAHA - PETŘÍN

 • Květná neděle – 25. 3.
  2018
  10.30 – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí (předsedá biskup Pavel Benedikt
  Stránský)
 • Úterý – 27. 3.2018
  12.00 – bohoslužba se svěcením olejů
  za účasti všech duchovních (předsedá biskup Pavel Benedikt Stránský)
 • Zelený čtvrtek – 29. 3.
  2018 – památka poslední večeře Páně
 • 19.00 – bohoslužba Zeleného čtvrtku,
  památka Poslední večeře Páně (předsedá biskup Pavel Benedikt Stránský)
 • Velký pátek – 30. 3. 2018
  – památka utrpení a smrti Páně 
  18.00 – křížová cesta v kostele
  v 19:00 -
  bohoslužba Velkého pátku (předsedá biskup Pavel Benedikt Stránský)
  od 20:30 - do
  rozbřesku - velkopáteční noční bdění s modlitbami
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá
  sobota
  – 31. 3. 2018
  20.00 – liturgie velikonoční vigilie (předsedá
  biskup Pavel Benedikt Stránský)
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4.
  2018
  10.30 – eucharistická slavnost (předsedá administrátor Petr Jan
  Vinš)

 

Ostatní obce v abecedním
pořadí:

 

BŘIDLIČNÁ
(Kostel Svatého Ducha)

 • Hod Boží velikonoční – 1. 4. 2018
  15.00 – eucharistická
  slavnost

 

ČESKÝ TĚŠÍN
(Kaple sv.
Rogera z Taizé)

 • Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře
  Páně
  18.00 – eucharistická slavnost
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 –
  památka utrpení a smrti Páně
  18.00 – liturgie Velkého pátku
 • Slavnost
  Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota
   – 31. 3. 2018
  20.30 – liturgie
  velikonoční vigilie
 • Pondělí velikonoční – 2. 4.
  2018
  10.00– eucharistická slavnost

 

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH
(Kostel Nanebevstoupení Páně)

 • Květná neděle – 25.
  3. 2018
  14.00 – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
 • Velký pátek – 30. 3.
  2018 – památka utrpení a smrti Páně
  17.00 – liturgie Velkého pátku
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4. 2018
  14.00 – eucharistická
  slavnost

 

HAVLÍČKŮV BROD
(Nemocniční
kaple)

 • Květná neděle – 25. 3. 2018
  9.30 – 
  eucharistická
  slavnost se svěcením ratolestí
 • Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře
  Páně
  18.00 – eucharistická slavnost
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 –
  památka utrpení a smrti Páně
  18.00 – liturgie Velkého pátku
 • Slavnost
  Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota
  – 31. 3. 2018
  18.00 – liturgie
  velikonoční vigilie se křtem 2 katechumenů
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4.
  2018
  16.00 (mše sv. na Hradě Lipnice!) – eucharistická slavnost
 • Pondělí velikonoční – 2. 4. 2018
  návštěvy nemocných

 

JABLONEC NAD NISOU
(Kostel Povýšení sv. Kříže)

 • Květná
  neděle – 25. 3. 2018
  10.00 – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
 • Zelený
  čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře Páně
  17.00 – eucharistická
  slavnost
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 – památka utrpení a smrti
  Páně
  17.00 – liturgie Velkého pátku
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně –
  Bílá sobota
  – 31. 3. 2018
  19.00 – liturgie velikonoční vigilie
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4. 2018
  10.00 – eucharistická
  slavnost

 

JIHLAVA
(Kostel
Povýšení sv. Kříže)

 • Květná neděle – 25. 3. 2018
  10.45
  – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
  (bohoslužba pro děti s country hudbou - kapela
  Kostelecký Sešlák
  )
 • Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře
  Páně
  eucharistická slavnost v rodinách s imobilními věřícími naší farnosti
 • Velký
  pátek – 30. 3. 2018 – památka utrpení a smrti Páně
  17.00 – společné obřady s Náboženskou
  obcí CČSH
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 31. 3.
  2018
  17.00 – vigilie Zmrtvýchvstání Páně, eucharistická slavnost
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4. 2018
  9.00 – Zmrtvýchvstání Páně, společná
  eucharistická slavnost s Náboženskou obcí CČSH

 

PACOV
(Ekumenická kaple, Domova pro seniory)

 • Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře Páně
  17.00 – 
  eucharistická
  slavnost
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 31. 3.
  2018
  20.00 – vigilie Zmrtvýchvstání Páně, eucharistická slavnost
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4. 2018
  10.00 – slavnostní
  bohoslužba

 

PELHŘIMOV
(Starokatolická
modlitebna)

 • Hod Boží velikonoční – 1. 4.
  2018
  08.00 – eucharistická slavnost

 

PRAHA
(Rotunda Nalezení sv. Kříže)

 • Květná neděle – 25. 3.
  2018
  17.00 – eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
 • Úterý
  27. 3. 2018
  18.00 – eucharistická slavnost
 • Středa 28. 3.
  2018
  18.00 – temné hodinky – Sedm Kristových slov na kříži
 • Zelený
  čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře Páně,
  18.00 – eucharistická slavnost a getsemanská meditace se skupinou Fénix
  18.00 – eucharistická slavnost v kapli sv.
  Rodiny
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 – památka utrpení a smrti
  Páně
  17.30 – křížová cesta, 18.00 – liturgie Velkého pátku
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 31. 3.
  2018
  21.00 – liturgie velikonoční vigilie
 • Hod Boží velikonoční – 1.
  4. 2018
  17.00 – eucharistická slavnost
 • Úterý velikonoční – 3. 4.
  2018
  18.00 – eucharistická slavnost
  19.00 – Skupina Fénix: folkrockové
  oratorium „Poslední večeře podle Leonarda“

 

PRAHA
(Kaple sv. Máří Magdaleny u Čechova mostu)

 • Zelený čtvrtek
  – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře Páně,
  19.00 – bohoslužba s mytím nohou a agapé
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 31. 3.
  2018
  21.00 – liturgie velikonoční vigilie

ŠUMPERK
(Kostel sv. Jana
Evangelisty)

 • Květná neděle – 25. 3. 2018
  9.30 – 
  eucharistická
  slavnost se svěcením ratolestí
 • Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře
  Páně
  18.00 – eucharistická slavnost
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 –
  památka utrpení a smrti Páně
  17.00 – liturgie Velkého pátku
 • Slavnost
  Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota
  – 31. 3. 2018
  19.00 – liturgie
  velikonoční vigilie se křtem 2 katechumenů
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4.
  2018
  09.30 – eucharistická slavnost

 

TÁBOR
(Kostel sv. Filipa a Jakuba)

 • Květná neděle – 25. 3. 2018
  9.00 – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
 • 28. 3. 2018 10.00, Bechyně - městské kino,
  Půst a Velikonoce - jejich význam a tradice: Přednáška faráře Aloise Sassmanna s promítáním pro žáky 2. stupně ZŠ v městě Bechyni
 • Zelený čtvrtek – 29. 3. 2018 – památka poslední večeře Páně
  18.00 (farní kancelář!)
  – 
  mše kolem stolu na památku Poslední večeře Páně
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 – památka
  utrpení a smrti Páně
  18.00 – liturgie Velkého pátku
 • Slavnost
  Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota
  – 31. 3. 2018
  19.00 – liturgie
  velikonoční vigilie se křtem 2 katechumenů
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4.
  2018
  10.00 – bohoslužba neděle Vzkříšení s žehnáním velikonočních
  pokrmů

 

VARNSDORF
(Kostel Proměnění Páně)

 • Květná neděle – 25.
  3. 2018
  10.00 – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
 • Zelený čtvrtek – 29. 3.
  2018 – památka poslední večeře Páně
  18.00 – eucharistická slavnost slavíme
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 – památka utrpení a smrti Páně
  15.00 – křížová
  cesta - Jiřetín po Jedlovou,
  18.00 – liturgie Velkého pátku – spolu s partnerskou farnosti z Dresden
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 31. 3.
  2018
  18.00 – liturgie velikonoční vigilie se křtem 2 katechumenů
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4. 2018
  10.00 – eucharistická slavnost a žehnání
  velikonočních pokrmů v Naději u Cvikova

 

ZLÍN
(Kaple
Kristova vzkříšení)

 • Květná neděle – 25. 3.
  2018
  10.00 – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
 • Zelený čtvrtek – 29. 3.
  2018 – památka poslední večeře Páně
  17.00 – eucharistická slavnost
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 – památka utrpení a smrti Páně
  17.00 – liturgie
  Velkého pátku
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 31. 3.
  2018
  19.30 – liturgie velikonoční vigilie

 

BRATISLAVA,
SLOVENSKO
(Vysoká škola sv. Alžbety, Nám. 1. mája 1)

 • Květná neděle – 25. 3. 2018
  17.30 – 
  eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
 • Další velikonoční bohoslužby probíhají v domácnosti farníků (více info
  [obfuscate_1_|103|92|110|107|97|109|46|101|106|112|92|95|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117])
 • Velký pátek – 30. 3. 2018 – památka utrpení a smrti
  Páně
  liturgie Velkého pátku
 • Hod Boží velikonoční – 1. 4.
  2018
  eucharistická slavnost