EN | DE | LAT

Sváteční slovo emeritního biskupa Dušana (29. 4. 2018)

Sváteční slovo
emeritního biskupa Dušana (29. 4. 2018)

 Emeritní biskup Dušan Hejbal na
neděli Dobrého pastýře: „Jedna z nedělí v církevním roce se nazývá Neděle Dobrého pastýře. Ano, pastýř může být
dobrý i špatný. Stejně jako politik, učitelka, zedník, nebo kněz. Dobrý pastýř má své ovce rád, zná je, brání je a žije
pro ně. Nasadí sám sebe, když je potřeba, ale hlavně nedělá to pro větší zisk, větší prestiž, ale pro své ovce. A tady
už končí všechna přirovnání. Obraz dobrého pastýře je obrazem jistoty a tu přece všichni
potřebujeme.“

Sváteční slovo najdete také v archivu České televize.