EN | DE | LAT

Svolání 51. synody Starokatolické církve

Svolání 51. synody Starokatolické církve

Biskup Pavel Benedikt Stránský oznámil svolání 51. synody Starokatolické církve v ČR. Nejvyšší církevní orgán zasedne ve dnech 13.-15. října v Bystřici pod Hostýnem. Členy synody jsou laičtí zástupci ze všech farností, členové Synodní rady, faráři a volení reprezentanti duchovních, kteří nevedou vlastní obec.

Nejpozději do 15. srpna 2022 je nutné uzavřít připomínky a finální podobu předloh pro jednání synody zaslat biskupovi.

Farnosti oznámí synodní radě seznam svých delegátů šest týdnů před konáním synody, tedy do 1. září 2022.

Jména laických delegátů farností, jména zvolených zástupců duchovních, kteří nejsou faráři nebo administrátory, návrhy na synodu a podněty se zasílají biskupovi a synodní radě prostřednictvím biskupa na e-mail [obfuscate_1_|92|100|111|98|109|111|46|106|92|112|96|104|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117], případně na adresu biskupství Starokatolická církev v ČR, Na bateriích 93/27, 162 00 Praha 6 – Břevnov, nelze-li návrh zaslat elektronicky.

Celý dokument ze zasedání synodní rady najdete zde.

26. ledna 2022, Anna Janská