EN | DE | LAT

Svolání řádné 50. synody Starokatolické církve v ČR

Svolání řádné
50. synody Starokatolické církve v ČR

Milí přátelé, sestry a bratři,

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 Ústavy
Starokatolické církve v ČR svolávám 50. řádnou synodu Starokatolické církve v ČR, která se sejde od čtvrtku 17. října
2019 do soboty 19. října 2019 v zařízení SOLA GRATIA v Bystřici pod Hostýnem.

Nadcházející synodu doporučuji
vašim modlitbám a vybízím vás, abyste se na jednání dobře připravili a chystaná témata, jak budou přicházet k připomínkování do vašich obcí, abyste poctivě nastudovali a zároveň vás povzbuzuji, pokud chcete něco nechat na synodě
projednat, abyste včas a v souladu s vnitřními předpisy církve podali své podněty.

Těším se na společné setkání
v příjemném prostředí Hostýnských vrchů.

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

+ Pavel Benedikt Stránský
biskup

Svolání 50. synody ve formátu *.pdf