EN | DE | LAT

Tábor - aktuality

Proč je zelený čtvrtek „zelený“?

Videa
29. března 2018

Proč je vlastně zelený čtvrtek „zelený“? A co si v tento den v našich kostelech připomínáme? Jakub Smrčka, jáhen starokatolické farnosti v Táboře, se v krátkém videu zamýšlí nad poselstvím dnešního dne.

Večer u příležitosti 73. výročí osvobození Osvětimi v Táboře

Aktuality
5. února 2018
Večer u příležitosti 73. výročí osvobození Osvětimi v Táboře

Mětská knihovna v Táboře připravila ve spolupráci se spolkem HADASA Tábor a Husitským muzeem v Táboře Večer u příležitosti 73. výročí osvobození Osvětimi, který se konal 30. ledna 2018. Táborský farář Alois Sassmann a jáhen Jakub Smrčka zazpívali židovské písně, Alois Sassmann pak vzpomněl nedávno zemřelou překladatelku a novinářku Ruth Bondyovou a stručně seznámil přítomné se specifickým původem židovských jmen a příjmení. Pan Otto Süsser se pomodlil modlitbu Kádiš za zemřelé Židy, kteří se nevrátili z koncentračních táborů domů. Autorka videí: Alena Sassmannová Fotogalerii najdete…

Dnešní táborskou bohoslužbu přenášel rozhlas

Rozhlasové bohoslužby
31. května 2015
Dnešní táborskou bohoslužbu přenášel rozhlas

Dnes, v neděli 31. května, na slavnost Nejsvětější Trojice, přenášel táborskou bohoslužbu Český rozhlas Vltava. Pokud jste neměli možnost si sednout v 9:00 k rádiu, máte teď možnost poslechnout si bohoslužbu, kterou celebrovat farář farnosti v Táboře Alois Sassmann, na internetovém odkaze zde.

Táborská setkání 2014

Aktuality
14. září 2014
Táborská setkání 2014

Ve dnech 12.-14. září 2014 se opět konala Táborská setkání. Ta letošní byla významná oslavou 30. výročí uzavření partnerství měst Tábor-Konstanz/Kostnice. Součástí Setkání byly dvě bohoslužby: první se konala v sobotu 13.září a jejím organizátorem byla táborská starokatolická farnost. Přítomni byli starostové Tábora a Kostnice a duchovní táborských církví. Druhá ekumena se konala u Českobratrské církve evangelické v neděli 14.září v Masarykově domě. Na obou bohoslužbách kázal kostnický evangelický farář, Dr. Holger Müller. Setkání se nesla v přátelském duchu a setkání bude pokračovat příští…

Starokatolické Velikonoce 2014 v Táboře

Aktuality
17. dubna 2014

17. dubna 2014 (Zelený čtvrtek), 18:00, Soběslav, čajovna Rolničky -Mše na památku Poslední večeře Páně (spolu se soběslavským společenstvím) 18. dubna 2014 (Velký pátek), 18:00, park u kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře -Velkopáteční obřady 19. dubna 2014 (Bílá sobota), 20:00  Tábor, sklepení gotické radnice, Žižkovo nám. 1 - Obřady Vigilie vzkříšení 20. dubna 2014 (neděle), 10:00, Tábor, modlitebna CASD, nám. Mikuláše z Husi (Dům U lípy) - bohoslužba neděle Vzkříšení, (nám. Mikuláše z Husi) /část farnosti jede 20. a 21. dubna do Horní Lužice v Německu na  Velikonoce u lužických Srbů…

Dočasná změna místa konání bohoslužeb v Táboře

Aktuality
18. března 2014

Od 30. března 2014 - po dobu rekonstrukce interiéru kostela sv. Filipa a Jakuba - se starokatolické bohoslužby budou konat každou neděli od 9:00 hod. v propůjčené adventistické modlitebně na náměstí Mikuláše z Husi (Dům U Lípy). Děkujeme bratřím a sestrám této církve, že nám velmi ochotně poskytli přístřeší v nečekané situaci.

Setkání v adventu s Mikulášskou nadílkou

Aktuality
4. prosince 2013
Setkání v adventu s Mikulášskou
nadílkou

Starokatolická farnost v Táboře vás zve na 17. Setkání v adventu s Mikuláškou nadílkou. Vše zahájíme bohoslužbou 8. prosince 2013 v 9:00 hod. v kostele apoštolů Filipa a Jakuba v Parku Pod Kotnovem . Po ní bude následovat setkání s Mikulášem a anděly a farní posezení s pohoštěním.   V kostele bude zatopeno!   (Pro Mikuláše je možno připravit vlastní balíčky se jménem dětí). Foto: vzpomínka na biskupskou návštěvu s Mikulášem roku 2012

Oslava 600. výročí vyhlášení kostnického koncilu v Lodi

Aktuality
3. prosince 2013
Oslava 600. výročí vyhlášení kostnického koncilu v Lodi

Ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2013 se táborský starokatolický farář Alois Sassmann spolu s kolegy z ČCE a CASD zúčastnil v italském Lodi slavnostního zahájení oslav 600. výročí svolání kostnického koncilu, který je pro nás památný tím, že v době jeho konání byl odsouzen a poté světskou mocí upálen M. Jan Hus. Oslavy v Lodi byly velkolepé, ekumena početná, proběhlo mnoho přednášek v biskupském paláci, koncertů v kostelech a dalších programů. Vyvrcholením oslav byla ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Bassiana v Lodi, slavená v sobotu 30.11., které předsedal místní římskokatolický biskup Mons…

Farní pouť v Táboře

Aktuality
28. dubna 2013
Farní pouť v Táboře

V neděli 28. dubna 2013 se konala v náší táborské farnosti tradiční filipojakubská pouť. Na eucharistii, které předsedal br. biskup Dušan, přijeli do Tábora  i farníci z Pelhřimova, Pacova a Soběslavi, takže se vytvořilo pěkné a velmi početné společenství. I když nám letos počasí příliš nepřálo, v kostele bylo teplo a útulno a poutníci si mohli po mši svaté spolu popovídat při pohoštění. Díky patří všem, kdo se zapojili do organizace a pomohli s pohoštěním, dále asistenci, hudbě atd.

Pozvání na farní pouť do Tábora

Aktuality
5. dubna 2013
Pozvání na farní pouť do Tábora

Dne 28. dubna 2013 bude od 10:00 hod. slavena poutní mše svatá v kostele sv. apoštolů Filipa a Jakuba v Parku pod Kotnovem v Táboře. Hlavním celebrantem bude český starokatolický biskup Dušan Hejbal. Po slavnostní bohoslužbě bude tradiční pohoštění a posezení v parku kolem kostela. Všichni jsou srdečně zváni!  

« předchozí 1 2 3 4 8 11 14 další »