EN | DE | LAT

Táborská farní pouť ke cti Mistra Jana Husa

Táborská farní pouť ke cti Mistra Jana Husa

web 18Dne 26. dubna 2015 se opět slavila farní pouť v Táboře. Bohoslužbě, tentokráte ke cti sv. Mistra Jana Husa v rámci oslav 600. výročí jeho umučení, předsedal bratr biskup Dušan Hejbal. V zaplněném kostele sv. apoštolů Filipa a jakuba v Parku pod Kotnovem se slavnosti zúčastnila mj. i místostarostka města Tábora Mgr. Kateřina Bláhová, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruch Ing. Jana Lorencová, zástupci táborské ekumeny a bratři a sestry ze sousedních
starokatolických farností Soběslav, Pacov a Pelhřimov. 

 

Při bohoslužbě
koncelebroval i P. Petr Tvrdek a jáhen Jakub Smrčka doprovodil bohoslužbu hrou na varhany, k nimž zasedl rovnou po
dlouhé cestě z Ostravy. Ačkoliv celý den poprchávalo, nakonec nám bylo shůry sesláno sluníčko a krásné počasí. Díky
všem, kteří jakkoliv pomohli prožít toto krásné odpoledne ve společenství církve, zvláště ženám z táborské farnosti za
připravené pohoštění.

Fotky z pouti:

Zobrazit fotogalerii