EN | DE | LAT

Utrechtský arcibiskup o biskupu Wiktoru Wysoczańském

Utrechtský arcibiskup o biskupu Wiktoru Wysoczańském

Utrechtský arcibiskup Bernd Wallet vzpomíná na zesnulého polského starokatolického biskupa Wiktora Wysoczańského.

 

Se starokatolickou církví v Polsku sdílíme smutek nad odchodem biskupa Wiktora Wysoczańského, který zemřel 27. dubna 2023. Ačkoli mu bylo 84 let, stále byl předsedajícím biskupem Polskokatolické církve, jak se nazývá starokatolická církv v Polsku. Biskup Wiktor byl inspirující stálicí v Utrechtské unii, pro mnohé byl otcem v Kristu, a byl také osobou s níž bylo fascinující se setkávat. Jedinečným způsobem fungoval jako svorník dění ve své vlastní církvi. V tom ho nebude snadné nahradit. Kristus je však své církvi věrný a my ho prosíme o sílu pro všechny věřící v naší polské sesterské církvi. Kéž je Bůh posílí v těchto dnech smutku a dá jim dar moudrosti a náhledu pro budoucnost.
 
Biskup Wiktor se narodil 24. března 1939 v římskokatolické rodině ve Verchně Vysocké, která se tehdy nacházela ve východním pohraničí druhé Polské republiky, nyní na Ukrajině. Po maturitě byl spolu s mnoha dalšími Poláky vyhnán Sověty z Ukrajinské SSR. Po příjezdu do Polska se Wiktor po ročním studiu v římskokatolickém kněžském semináři stal starokatolíkem. Srdcem i duší se věnoval své nové církvi a osvojil si starokatolický přístup k teologii. Studoval teologii na Křesťanské teologické akademii ve Varšavě a na univerzitě v Bernu a také právo v Toruni a Varšavě.
 
O Hromnicích 2. února 1963 byl ve Varšavě vysvěcen biskupem Maximilianem Rodem na kněze, poté působil v pastoraci ve čtyřech farnostech. Pomocným biskupem byl zvolen v roce 1975, ale vysvěcen mohl být až v červnu 1983 tehdejším utrechtským arcibiskupem Marinusem Kokem - takže mu jen o vlásek uniklo oslavení čtyřicetiletého jubilea v biskupském úřadu.
 
Dne 27. června 1995 ho synoda zvolila předsedajícím biskupem Polskokatolické církve, kterým se stal po Tadeuszi Majewském. Když se postupně uvolnily oba zbylé biskupské stolce v Polsku (ve Vratislavi a v Krakově), zůstal jako jediný polský starokatolický biskup. Pokusy o volbu nových biskupů v uprázdněných diecézích na synodách bohužel vždy ztroskotaly, protože žádný z kandidátů nezískal potřebnou dvoutřetinovou většinu.
 
Wysoczański vyučoval ekumenismus, dějiny starokatolictví a kanonické právo na Křesťanské akademii ve Varšavě, jejímž byl po dvě období (1990-1996 a 2002-2008) také rektorem. V časopise Internationale Kirchliche Zeitschrift (IKZ, Bern) publikoval několik odborných článků z oblasti své odbornosti. Zastával různé ekumenické funkce, od roku 2011 působil jako místopředseda Polské ekumenické rady církví. Z pověření Utrechtské unie se podílel na teologickém dialogu s pravoslavnými církvemi. Od univerzity v Bernu obdržel v roce 1999 čestný doktorát.
 
Jako nestor Mezinárodní starokatolické biskupské konference Utrechtské unie (IBK) přikládal biskup Wiktor naší spolupráci a sdílení se velký význam. Částečně díky jeho vedení zůstala polská církev v Utrechtské unii. Když ostatní starokatolické církve otevřely apoštolskou službu ženám a Polská národní katolická církev z USA to považovala za nepřekonatelný zlom, byla to polská a česká starokatolická církev, které konstatovaly, že toto rozhodnutí není církevně rozdělující. Biskup Wiktor považoval za důležité, abychom se jako místní církve podporovali navzájem a dali si prostor i v těžkých chvílích, kdy dojdeme ke střetu odlišných názorů.
Přestože se jeho zdravotní stav v posledních letech výrazně zhoršil, biskup Wiktor zůstal až do konce věrný jak své vlastní církvi, tak Mezinárodní biskupské konferenci. Volební synoda o jeho nástupnictví byla už dříve naplánována na 13. června příštího roku v Konstancinu.
 
Přeji synodální radě polské katolické církve, generálnímu vikáři Andrzeji Gontarkovi a všem duchovním a věřícím v Polsku v této době smutku především důvěru v Krista. Za všechny členy nadcházející volební synody se v Utrechtské unii modlíme, aby je při přípravě na odpovědné rozhodnutí vedla Boží moudrost.
 
Utrecht, 28. dubna 2023
 
+ Barend Theodoor Wallet
Utrechtský arcibiskup

28. dubna 2023, Petr Jan Vinš