EN | DE | LAT

Vánoční bohoslužby v našich farnostech 2019

Vánoční bohoslužby v našich farnostech 2019

Vánoce 2019 – bohoslužby v našich farnostech

Rozpis bohoslužeb průběžně aktualizujeme podle informací z farností.

Břidličná

 • 26. 12. (čtvrtek) 15.00 h
  Eucharistie k svátku svatého jáhna Štěpána prvomučedníka

Brno

 • 25. 12. (středa) 10.00 h
  Hod Boží vánoční oslavíme při eucharistické bohoslužbě v kapličce sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Bohunicích, ulice Rolnická (mezi paneláky).

Český Těšín

 • 24. 12. (úterý) 21.00 h
  „Půlnoční“ bohoslužba v kapli na ul. Krátká

Desná v Jizerských horách

 • 24. 12. (úterý) 24.00 h
  Štědrý den – půlnoční bohoslužba slova Narození Páně
 • 29. 12. (neděle) 14.00 h
  Svaté rodiny – bohoslužba
 • 6. 1. 2020 (pondělí) 18.00 h
  Tříkrálový koncert – Sbor dobrovolných hudebníků
 • 12. 1. 2020 (neděle) 14.00 h
  Slavnost Křtu Páně – bohoslužba

Jablonec nad Nisou

 • 24. 12. (úterý) 24.00 h
  Štědrý den – půlnoční eucharistická slavnost Narození Páně
 • 26. 12. (čtvrtek) 17.00 h
  Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
 • 29. 12. (neděle) 10.00 h
  Svaté rodiny – bohoslužba
 • 5. 1. 2020 (neděle) 10.00 h
  2. neděle po Narození Páně – bohoslužba
 • 12.1. 2020 (neděle) 10.00 h
  slavnost Křtu Páně – bohoslužba

Jihlava

 • 25. 12. (středa) 10.45 h
  Slavnost Narození Páně, mše svatá
 • 29. 12. (neděle) 10.45 h
  Svaté Rodiny, mše svatá s poděkováním za uplynulý kalendářní rok a s prosbou o požehnání v novém roce 2020
 • 5.1. 2020 (neděle) 10.45 h
  Slavnost Zjevení Páně, mše svatá
 • 12. 1. 2020 (neděle) 10.45 h
  Slavnost Křtu Páně, mše svatá

Ostrava

 • 26. 12. (čtvrtek) 18.00 h
  Bohoslužba na svátek sv. Štěpána

Pacov

 • 24. 12. (úterý) 16.00 h
  Štědrý den – „půlnoční“ bohoslužba
 • 25. 12. (středa) 10.00 h
  Bohoslužba na Boží hod vánoční
 • 29. 12. (neděle) 10.00 h
  Nedělní bohoslužba s poděkováním za uplynulý  kalendářní rok a s prosbou o požehnání v novém roce 2020
 • 5.1. 2020 (neděle) 10.00 h
  Bohoslužba na Tři krále, žehnání křídy, vody a kadidla

Pelhřimov

 • 29. 12. (neděle) 17.00 h
  Bohoslužby na ukončení kalendářního roku s prosbou o požehnání v novém roce 2020
 • 5.1. 2020 (neděle) 17.00 h
  Bohoslužba na Tři krále, žehnání křídy, vody a kadidla

Praha

 • 26. 12. (čtvrtek) 10.30 h v katedrále sv. Vavřince na Petříně
  Eucharistie k svátku svatého jáhna Štěpána prvomučedníka se zpěvem vánočních koled
 • 29. 12. (neděle) 10.30 h v katedrále sv. Vavřince na Petříně
  Svaté rodiny – nedělní eucharistie
 • 31. 12. (úterý) 18.00 h v katedrále sv. Vavřince na Petříně
  Sv. Silvestr – bohoslužba s poděkováním za uplynulý občanský rok

Šumperk

 • 24. 12. (úterý) - Štědrý den
  22.00 h – „půlnoční“ bohoslužba
 • 25. 12. (středa) 9.30 h
  Boží hod vánoční
 • 29. 12. (neděle) 9.30 h
  Svaté rodiny – nedělní eucharistie
 • 1. 1. 2020 (středa) 9.30 h
  Novoroční bohoslužba
 • 5. 1. 2020 (neděle) 9.30 h
  Zjevení Páně

Tábor

 • 24. 12. (úterý) 24.00 h
  Štědrý den – půlnoční s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby Hej, mistře...
 • 26. 12. /čtvrtek/ 10.00 h
  Svatoštěpánská dětská bohoslužba
 • 29. 12. (neděle) 9.00 h
  Svátek Svaté rodiny (s žehnáním vína)
 • 5.1. 2020 (neděle) 9.00 h
  Tříkrálová bohoslužba s hrou „My tři králové“

Varnsdorf

 • 24. 12. (úterý) – Štědrý den
  14.30 h – „Živý betlém“ se zpěvy koled v kostele
  21.00 h – „Půlnoční“ v kapli Naděje - Trávník u Cvikova
 • 25. 12. (středa) 10.00 h
  Hod Boží Vánoční - mše svatá v kostele
 • 29. 12. (neděle) 10.00 h
  Mše svatá na poděkování za rok 2019
 • 5.1. 2020 (neděle) 10.00 h
  Mše svatá na slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, kadidla a křídy)

Zlín

 • 24. 12. (úterý) – Štědrý den
  22.00 h – „Půlnoční“ bohoslužba s žehnáním vína

Bratislava

 • 24. 12. (utorok) – Štedrý deň
  22.30 h – „Polnočná“ s koledami v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci
 • 29. 12. (nedeľa) 17.30 h
  Bohoslužba na sviatok Svätej rodiny
 • 31. 12. (utorok) 10.00 h
  Ďakovná bohoslužba za rok 2019 s vyhodnotením našich aktivít
 • 5.1. 2020 (nedeľa) 17.30 h
  Bohoslužba na slávnosť Zjavenia Pána s požehnaním vody, kadidla a kriedy

Trnava

 • 24. 12. (utorok) – Štedrý deň
  15.30 h – rodinná bohoslužba s koledami
 • 1. 1. (streda) 10.00 h
  Novoročná bohoslužba.
 • 5.1. 2020 (nedeľa) 10.00 h
  Bohoslužba na slávnosť Zjavenia Pána s požehnaním vody, kadidla a kriedy